Műtárgyvizsgálati Labor szolgáltatásai

Műtárgyvizsgálati Labor szolgáltatásai

Műtárgyvizsgálati Labor

A kialakított új infrastrukturálisháttér lehetőséget biztosítegyetemitovábbképzésekre,és a restaurátor szakma gyakorlatimunkájához is hátteret kíván biztosítani.

Ez a korábbi felszereltséghez képest lényegesen tágabb vizsgálati lehetőségeket nyújt, az eredmények alaposabb kiértékelését teszi lehetővé. Emellett a digitális képfeldolgozás gyakorlati elsajátításához és képzéséhez szükségesműszeres hátteret is biztosítja.

Projektünk hosszú távú célja a kor színvonalának megfelelő természettudományos oktatásban részesülő, digitális dokumentálásban jártas restaurátor szakemberek képzésével az MKE versenyképességének megőrzése, a hazai és nemzetközi együttműködések erősítése. A jelenlegi laborkapacitással az Egyetem képes kielégíteni a hazai és a környező országok nagyműszeres és helyszíni műtárgyvizsgálati igényeit.

A labor az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

  • műtárgyak teljes körű restaurátori állapotfelmérése és laborvizsgálatai
  • műtárgyak fototechnikai vizsgálatai (normál, UV, UV-lumineszcens, infravörös)
  • műtárgyakról digitális röntgen felvételek készítése, kiszállással
  • festett rétegek keresztmetszet csiszolatainak elkészítése, és vizsgálata
  • pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálata
  • hordozók (textil, fafaj, kőzetek, vakolat összetétel stb.) mikroszkópos meghatározása
  • károsítósókmikroszkópos és nedves-kémiai vizsgálata

A laboratórium az MKE Andrássy úti épület fszt. 3-4 termeiben található.

A laboratóriumokban rendelkezésre álló eszközök:

Digitális fototechnikai eszközök és megvilágító rendszerek:

Normál, makro, surlófényes, UV, UV-lumineszcens, IR-lumineszcens, infravörös felvételek elkészítésére alkalmas felszerelés, melyekkel akár külső helyszínen is elvégezhetőek a vizsgálatok.

Fejmikroszkóp

Sztereo mikroszkóp

Átmenőfényes polarizációs mikroszkópok

Mobil röntgen berendezés

Fejmikroszkópok:

A mintavétel és helyszíni munka segítségére szolgál. Fejre rögzíthető, 4x, 6x, és 8x nagyítású változatuk van, saját beépített LED-es megvilágítással vannak ellátva.

Sztereo mikroszkópok (asztali és állványos mozgatható mikroszkópok):

Asztereo mikroszkópokkal a kisebb nagyítási tartományokban dolgozhatunk, de az új berendezésekkel akár a 200-szoros nagyítás is elérhető. A tárgyak felszínének tanulmányozásáhozés a cseppanalitikai vizsgálatok biztos kiértékeléséhez adják meg a szükséges hátteret.

Átmenőfényes polarizációs mikroszkópok:

Leginkább a vékonycsiszolatok, vékonymetszetek és szemcsepreparátumok vizsgálata folyik, széles nagyítási tartományban (10-1000x). Főként a szervetlen kristályos anyagok meghatározására használhatóak (pl. pigmentek, ásványok, kőzetek), de emellett bármilyen átvilágításra alkalmas anyagcsoport vizsgálatára is alkalmasak (pl. faanyag meghatározás, textilvizsgálat stb.).

Ráesőfényes normál és lumineszcens mikroszkóp:

A felső megvilágításban az átlátszatlan minták, leginkább a festett rétegekből vett minták keresztmetszet csiszolata vizsgálatható különböző megvilágítással, 10-500x nagyítással. Az anyagok, rétegek különböző megjelenése az eltérő sugárzásokban a rétegek felépítéséről, számáról, elváltozásairól stb. ad tájékoztatást.

Mobil röntgen berendezés:

A könnyen szállítható berendezéssel festmények, szobrok helyíni átvilágítása történhet meg. Használatával a tárgyak alsó, nem látható rétegeiről, szerkezetéről nyerhető információ.

Az új eszközparkot számítógépes képfeldolgozó rendszerek is kiegészítik, amelyekkel a korszerű dokumentációs adatrögzítés történik.

A restaurátori és mikroszkópos vizsgálatokról részletesebben: www.pigmentum.hu oldalon tájékozódhatnak.

Kapcsolat:

Dr. Galambos Éva
Magyar Képzőművészeti Egyetem, művész-restaurátor, egyetemi adjunktus
T: +36 1 666 2557,
e-mail: restauratoranyag@gmail.com


A labor A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének oktatási és kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása című KMOP-4.2.1/B-10-2011-0003 számú pályázati projekt keretében, az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével jött létre.

A pigmentum.hu honlap az MKE Doktori Iskolájának TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0016 pályázatából valósult meg.