Általános ismertető

A Tanárképző Tanszék két területen, Képzőművész-tanár szakon (mesterképzésre épülő mesterképzés) és Gyakorlatvezető mentortanár (szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szakon folytat képzést.
Képzőművész-tanár mesterképzésben nappali és levelező tagozaton két félévben, Gyakorlatvezető mentortanár (szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szakon levelező tagozaton négy félévben folytatnak tanulmányokat a hallgatók.
Képzőművész-tanár szakon a képzőművészeti mesterképzésre épülve vizuális nevelők mesterképzése folyik. A szakirányú képzés célja, hogy az egyetemes és a magyar vizuális kultúra teremtő és közvetítő szerepére hivatásszerűen felkészítsen; hogy integrálja azokat az ismereteket, amelyeket a hallgatók szakmai és elméleti munkájuk során szereztek; valamint, hogy a hallgatók képesek legyenek a fentiek szakszerű átadására - a tantervi követelményeknek és a nevelés céljainak megfelelően - minden általános-, közép- és felsőfokú intézményben, valamint a vizuális közművelésben. A Képzőművész-tanár szak az ott folyó munkán keresztül reagál a kultúra, különösen a vizuális kultúra megváltozott összetételére és szerkezetére. Az infrastrukturális háttér fejlesztésében pedig a korszerű vizuális technika fejlődését, másrészt a hallgatók igényét, a technikai és oktatási gyakorlat kialakítását tartja elsődleges szempontnak. A Képzőművész-tanár szakra sikeres alkalmassági vizsgát követően lehet bekerülni.
Gyakorlatvezető mentortanár (szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzési szakra a jelentkezés feltételei:
pedagógus szakképesítés (mesterképzésben szerzett tanári oklevél, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítés), továbbá legalább hároméves tanári/oktatói gyakorlat. A jelentkezés és a képzés részleteiről bővebb tájékoztatás itt található: http://www.mke.hu/tanartovabbkepzesek

A gyakorlatvezető mentortanár (szakvizsgára felkészítő) szakirányú továbbképzés tantárgyairól a http://www.mke.hu/tanartovabbkepzesek/gyakorlatvezeto_mentortanar03.php oldalon található információ.