Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

külföldi tanulmányút támogatására

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

külföldi tanulmányút támogatására

A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíjpályázata 3.000 Euro összeggel támogatja a hallgatók külföldi tanulmányútját. Az utazás időtartama (legalább egy hónap) és időpontja szabadon megválasztható, de a tanulmányút nem mentesít a tanulmányi kötelezettségek alól.

1.) A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíja p á l y á z a t útján nyerhető el.

2.) A pályázaton részt vehet a Magyar Képzőművészeti Egyetem valamennyi szakának hallgatója, kivéve az I. és az idén diplomázó BA III. év, MA II. év és osztatlan mesterképzés V. évfolyamosokat.

3.) A pályázathoz mellékelni kell:

a.) adatlapot (a felhívás melléklete)
b.) portfóliót – azoknak a műveknek a dokumentációját, amelyek a pályázó tehetségét és szakmai felkészültségét bizonyítják PDF-ben, max. 6 Mb,
c.) 2 db kiválasztott saját mű fényképes (maximum 5-5 fotó) dokumentációját, és rövid (maximum 1-1 oldal) leírását – PDF-ben,
d.) részletes (minimum 2 oldal), szaktanár (saját tanszék szaktanára) által véleményezett tervet a tanulmányút céljáról, állomásairól, időtartamáról, időpontjáról – PDF-ben,
e.) legalább alapfokú, államilag elismert angol, német, francia, vagy a tervezett úticél vonatkozásában releváns nyelvvizsga bizonyítvány másolatát PDF formátumban vagy annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorátus igazolása a szükséges nyelvtudás szintjéről.

4.) A beadandó dokumentumokat a ludwig.palyazat@mke.hu e-mail címre kell megküldeni (a tárgy mezőben mindenképpen szerepeltetni kell: Ludwig_pályázat_2024_”pályázó neve”). MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.
Elbírálásra csak az a pályázati anyag kerül, melyet a pályázó hiánytalanul, határidőre leadott.

5.) A pályázatok elbírálásáról az egyetem vezetése által kijelölt bizottság dönt, a pályázatok benyújtásától számított 10 napon belül.

6.) A pályázaton nyertes - külföldi tanulmányútról visszatért - hallgatónak be kell nyújtania az alábbiakat:

a.) részletes, írásos beszámolót magyarul és angolul 2-2 példányban,
b.) amennyiben a munkaterv szerint tanulmányútja meghatározott helyre (pl. főiskolára, egyetemre, színházhoz, restaurátor intézethez) szólt, a célintézmény vezetőjének írásbeli igazolását az ott végzett munkáról.

Beküldési határidő: 2024. szeptember 15.

7.) Amennyiben a pályázatot nyert hallgató rajta kívülálló és igazolható okból – pl. betegség – kénytelen munkatervét módosítani, illetve megszakítani, a felhasználatlanul maradt összeget más alkalomra tartalékolhatja.
A munkaterv módosítását, a tanulmányút megszakítását a nyertes pályázó köteles haladéktalanul a bíráló bizottság tudomására hozni, ludwig.palyazat@mke.hu címre megküldött kérelemmel, csatolva ehhez a módosított munkatervet.
Fenti estekben a pályázati összeg felhasználására, és a 6.) pont szerinti, a felhasználást igazoló beszámoló benyújtására a 2025.évi pályázat kiírásáig, de legkésőbb 2025. április 30-ig van lehetőség.

8.) Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a hallgató az ösztöndíjat nem rendeltetésének megfelelően használta fel – pl. a pályázatban benyújtott tanulmányútját elfogadható ok nélkül szembetűnően lerövidítette – az egyetem vezetése által kijelölt bizottság dönthet az ösztöndíj összegének részben vagy teljes egészében történő visszafizetéséről..

9.) A pályázók anyagából 2024. április 04-től az Egyetem kiállítást rendez a Barcsay teremben.

MKE Tanévzáró, diplomaosztó 2024

2024. július 12-én rendezték meg az idei tanévzáró, diplomaosztó ünnepséget a Budapest Bábszínházban. Gratulálunk minden friss diplomásnak!

MKE Tanévzáró, diplomaosztó 2024

Best of Diploma 2024 | Barcsay terem – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Barcsay terem – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | AULA – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | AULA – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | Parthenón-fríz Terem – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Parthenón-fríz Terem – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | Kálvária – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Kálvária – online kiállítás

Idén is sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetemen meghirdetett HSUP Ösztöndíj Program

projekt összefoglaló

Idén is sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetemen meghirdetett HSUP Ösztöndíj Program

A 7. LIH PAO SZOBRÁSZATI BIENNÁLÉ

Jelentkezési határidő: 2024.09.30.

A 7. LIH PAO SZOBRÁSZATI BIENNÁLÉ

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

Megnyitó: 2024.07.10., 18:00
Helyszínek: MKE | Barcsay terem, Aula, Epreskert
Megtekinthető: 2024.07.11. – 08.31.

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

FELHÍVÁS 

a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2024/25 tanév őszi félévének művészeti vásár standján, nyilvános kiállításán és aukcióján való részvételre
Jelentkezés: 2024. július 31. éjfélig  

FELHÍVÁS 

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

2024/2025-ös és 2025/2026-os tanév

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Határidő: 2024.08.31. délelőtt 10:00 óra

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Sport a magyar művészetben

A regisztráció kezdete: 2024. május 28.

Sport a magyar művészetben

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Megnyitó: 2024.06.07. 18:00
Helyszín: Szent István Király Múzeum Országzászló téri emeleti kiállítótér
Megtekinthető: 2024.06.07. –  09.01.

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

2024. augusztus 14-ig
Gellért-hegyi Jubileumi park

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Nemzetközi regionális szakmai találkozó a modern mozaikörökség megőrzése és restaurálása kapcsán

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

2024. május 18. – augusztus 18.
LUDWIG MÚZEUM

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS