IDOLUM – Gaál József

IDOLUM – Gaál József

IDOLUM – Gaál József

Gaál József kiállítása a Tér-Kép Galériában

Megnyitó időpontja: 2023. november16. csütörtök 18.00
1019 Budapest, Krisztina Körút 85.
Megtekinthető: 2023. december 15-ig

Egyetlen idol – valótlanul valóságos, valótlanságában valóságosabb – újabb és újabb rétegként burkol, majd hámlik és foszlik, ahogy rakódik, úgy leválik. Átmenetiségében megváltozhatatlan, változékonyságában körvonalazhatatlan. Megfoghatatlan, porózus, porló, homogén alaktalan. Csonka, magába záruló formátlanságban, torzó a befejezhetetlenségben. Sebek, rések, hegek, testbe írt stigmák, elcsorgó hieroglifák. Végtelenített tudatszünet az automata kvázi tudata, ismétlődő ornamentika, monotónia. A bábok burkolata újabb bábhéj, végtelen hasonmások, pszeudo identitások. (Gaál,2020, cédulanapló)

A megnyitót egy performansz követi Gaál József előadásában.
Címe: Vokális előadás KURT SCHWITTERS poémái nyomán.

Megnyitó: november 16. csütörtök 18:00
Helyszín: Tér-Kép Galéria (1016 Budapest, Krisztina körút 83-85.)
A kiállítás december 15-ig, keddtől szombatig 14-18 óráig látogatható.


IDOLUM

Az emberi értelem pedig görbe tükre a tárgyak sugarainak: saját természetét a dolgok természetével összekeverve eltorzítja és meghamisítja a dolgokat. (Francis Bacon)

Egyetlen idol – valótlanul valóságos, valótlanságában valóságosabb – újabb és újabb rétegként burkol, majd hámlik és foszlik, ahogy rakódik, úgy leválik. Átmenetiségében megváltozhatatlan, változékonyságágában körvonalazhatatlan. Megfoghatatlan, porózus, porló, homogén alaktalan. Csonka, magába záruló formátlanságban, torzó a befejezhetetlenségben. Sebek, rések, hegek, testbe írt stigmák, elcsorgó hieroglifák. Végtelenített tudatszünet az automata kvázi tudata, ismétlődő ornamentika, monotónia. A bábok burkolata újabb bábhéj, végtelen hasonmások, pszeudo identitások. (Gaál,2020, cédulanapló)

Egy Idolumban torlódik össze az emberi tudatgépezet. Lenyomatok, testfertőzések, amelyek mindent átprogramoznak. A polarizált identitás valójában homogén, sajátosság nélküli mállékonyság, eredet nélkülivé vált alakzatok. Olyan elemekből, amelyeknek értelme csak illúzió. Mindegy, hogy ez a töredékesség hová illeszkedik, éles szilánkokként felaprózzák a testet, tudatot. Valóságot szeletelő, továbbaprózó és felőrlő szimulákrum ékek. Eredet nélkül, amnéziával a képek átszelik a tudatot. A maradványok, fragmentum ülepedések amorf ragadványokká alakulnak. Mutáns alakzatok végtelen labirintusban, rizóma, végtelenbe terjedő bélrendszerben elegyednek. Monoton, elnyújtott és mechanikus apokalipszis. Észrevehetetlen.

Az önfelszámolás valójában ritkuló tágulás, a világban való feloldódás, ami a nyitottság és befogadás készség hamis illúziójából ered. Az önátalakítás mechanizmusa a sokféleség egyneműsítő, szintetikus összekapcsolása a valóságtól elidegenített fragmentumokból kreált mutánsok, hibriditások. Az idolumok megsokszorozódása által az illuzórikusban való létezés már kirekeszti az emberen kívüli természetet. Az illuzórikus fantazmák fokozatosan elhatalmasodnak a tudati valóság ködképeiben, a világtalanságot spektákulumkaleidoszkóp kupolák, mint fraktálkaptár végtelenség. A technoszférikus tudatkupola a sokszorozódás szimuláció-láncolataival borítja be az elmét. A tudat öntudatlan járatait már a technoszféra képömlenyei töltik ki, megszűnt az autonóm emberi szubjektum. Egymást kioltó idolumok cirkulálnak porózus állagú tudat üledékes járataiban.

Ahogy Bacon – megálmodva az Új Atlantiszt – nem láthatta a jövő problémáit, az életmód változása most átláthatatlan gyorsasággal újabb és újabb társadalmi és tudati változásokat generál. Az újkor elején Bacon tudatot elhomályosító, a megismerést gátló idolumok típusaival jellemezte a megtévesztett embert. A kibernetikus, idomító Nagy Idolum már a valóság lecserélése, ahol a sokféleség illúziója mögött valójában egyféle cselekvési rendszeren belül létezhet. Ehhez kapcsolódott teória a nem esszenciális antropológia, mint újabb pszeudo paradigmaváltás, a poszthumanizmus szétszórt beszédmódok, fikciók, kvázi ismeretelméleti és antropológiai képzelgések heterogén tárháza. Egyszerre destabilizáló és újradefiniáló heterogén elméletei a humanizmus kiüresedő értékvilágának. Testdekonstrukció és testkonstrukció fantazma képei, végeredmény nélkül felvillanó mutáns testképek fragmentumai. A Novum Idolum megszámlálhatatlan, illékony ködképek urnája. Új Bálvány az unalomban variálható életstílus jelmezzel, a technokapitalizmus romantikus utópia variációi. Szeletelt identitások az eltérített valóság illúzióinak fátylai. Az ember feletti ember ideája a poszthumán heterogén filozófia burkolata mögötti ideája, valójában a technoevolúció utópiája. A sokféleség illúziója mögött a technikai monogenizmus gyártott egységessége a valóság. A poszthumán utópia – a test protézis általi határtalan progresszió ábrándja – valójában kiborg techno-vitalizmus, a Nagy Idolum egyöntetűsége. A magányos szeparált, de mégis egybepréselt tömeg, a Techno Moloch kohóbendőjében. Testkép illúziók csapongó fantáziáiból csak átmeneti testtákolmányok születhetnek, a szabadságillúzió szertelenségének és öncélúságának kimérái. A mindenkori megkonstruált pszeudokulturális kontextusok változatos termékei, az interszubjektív aktuális szeszély a képlékeny poliesztétikai és poliszexuális variabilitás fokozza a technikai termelést. A már technicizált testhez rendelt identitásprotézis-rétegek képlékeny összecsúszásai biztosítják a pozitívnak tartott hibrid állapot látszólagos nyitottságát. Elegyedésből eredő fúzió, a variálódás mennyiségi fokozásából létrejövő minőségi ugrás – a születő kiberpolitika termelő-teremtésének posztmarxista mutációja. A poszthumán polinarrációk fantazmái lefedik a valóságot –a szökésvonalak csak elmejátékok. A tényleges mechanizmusoknak mintha nem lenne célja, hacsak nem a technokapitalizmus fogyasztóinak szaporítása, a morzsalék sokaság egységes őrleménnyé darálása.

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Megnyitó:: 2024.05.30. 18:00
Helyszín: Virág Benedek Ház
Megtekinthető: 2024.05.30. – 06.22.

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

2024. augusztus 14-ig
Gellért-hegyi Jubileumi park

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

Juniális – Az MKE alumni találkozója

Helyszín: MKE Epreskert
Időpont: 2024.06.21., 10:30 – 14:30

Juniális – Az MKE alumni találkozója

Meghívó Koroknai Zsolt habilitációs előadására

Időpont: 2024. június 3. hétfő, 14:00
Helyszín: MKE, Művészettörténeti kiselőadó

Meghívó Koroknai Zsolt habilitációs előadására

Meghívó Enkhtaivan Ochirbat kiállításmegnyitójára

Időpont: 2024.05.31., 18:00
Helyszín: MAMÜ Galéria

Meghívó Enkhtaivan Ochirbat kiállításmegnyitójára

OSZTÁLYKIÁLLÍTÁSOK 2024 – Az MKE hallgatóinak év végi szakmai bemutatkozása

Helyszín: az MKE főépülete, MKE Epreskert, MKE Feszty Ház
Időpont: 2024.05.29 – 06.07.

OSZTÁLYKIÁLLÍTÁSOK 2024 – Az MKE hallgatóinak év végi szakmai bemutatkozása

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Nemzetközi regionális szakmai találkozó a modern mozaikörökség megőrzése és restaurálása kapcsán

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

KOMPOSZT – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Időpont: 2024.06.03. 18:00 - 19:30
Helyszín: FUGA

KOMPOSZT – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Meghívó Huth Júliusz doktori védésére

Időpont: 2024.05.31.,14:00
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Fülep Lajos-terem

Meghívó Huth Júliusz doktori védésére

MKE Doktori Iskola program

2024. május 28. kedd

MKE Doktori Iskola program

Meghívó Lődi Virág doktori védésére

Időpont: 2024.05.29.,13:00
Helyszín: MKE Doktori Iskola, a Feszty-ház

Meghívó Lődi Virág doktori védésére

MÁRVÁNYIDŐ – Polgár Botond

Megnyitó: 2024.05.28. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2024.05.29. – 06.07.

MÁRVÁNYIDŐ – Polgár Botond

Séta a szobortemetőben – megnyitja kapuit a titokzatos kert 

2024. június 22. (szombat)

Séta a szobortemetőben – megnyitja kapuit a titokzatos kert 

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

2024. május 18. – augusztus 18.
LUDWIG MÚZEUM

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

Elmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban

Szöveggyűjtemény a művészeti kutatásról  — KÖNYVBEMUTATÓ
Helyszín: MKE, az Intermédia Tanszék kertje.
Időpont: 2024. 05. 27., 18:00 h

Elmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Megnyitó: 2024.05.22. 19:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2024.05.22. – 06.15.

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Festőművész Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető:
1. hét – 2024. május 21-23. 
2. hét – 2024. május 28-30. 

Festőművész Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

A pályázat jelentkezési határideje: 2024. június 16.

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Megnyitó: 2024.05.15. 18:00
Helyszín: VILTIN Galéria
Megtekinthető: 2024.05.15. – 06.15.

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Megtekinthető: 2024.05.13 – 06.16.

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

A KÉRDÉS PILLANATKÉPEI // MKE Doktori Iskola komplex vizsga bemutatója

Hipotézis körkép: nyilvános komplex vizsga és bemutató 2024
Bemutató: 2024.06.16., 18:00
Helyszín: Feszty-ház 
Megtekinthető: 2024.05.17 – 06.11.

A KÉRDÉS PILLANATKÉPEI // MKE Doktori Iskola komplex vizsga bemutatója

HOMESICK – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Megnyitó: 2024.06.07. 18:00
Helyszín: Auróra
Megtekinthető: 2024.06.07– 09.

HOMESICK – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Ahogy fent, úgy lent - ami nagyban, az kicsiben – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Megnyitó: 2024.05.13. 18:00
Helyszín: FKSE
Megtekinthető: 2024.05.13 – 06.02. 

Ahogy fent, úgy lent - ami nagyban, az kicsiben – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

Megnyitó: 2024.05.28. 18:00
Helyszín: ISBN Könyv+Galéria
Megtekinthető: 2024.05.29 – 06.20.

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói kiállítása
Megnyitó: 2024.05.06., 18.00
Helyszín: Eötvös10 Művelődési Ház Pincegaléria
Megtekinthető: 2024.05.07. – 06.16.

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

A PEPITA PÁLYÁZATA FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK RÉSZÉRE

Okoseszközök és a mesterséges intelligencia hatása a családi életre címmel pályázatot hirdet ...
Beadási határidő: 2024. május 31.

A PEPITA PÁLYÁZATA FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK RÉSZÉRE

Pátosz – Mítosz

Kőnig Frigyes képzőművész kiállítása
Megnyitó: 2024.04.27. 16:00
Helyszín: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Megtekinthető: 2024.04.27 – 06.01.

Pátosz – Mítosz

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

Pályázz Erasmus+ szakmai gyakorlatra és szerezz munkatapasztalatot külföldön, ösztöndíjjal!
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 27.  16:00

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére