IDOLUM – Gaál József

IDOLUM – Gaál József

IDOLUM – Gaál József

Gaál József kiállítása a Tér-Kép Galériában

Megnyitó időpontja: 2023. november16. csütörtök 18.00
1019 Budapest, Krisztina Körút 85.
Megtekinthető: 2023. december 15-ig

Egyetlen idol – valótlanul valóságos, valótlanságában valóságosabb – újabb és újabb rétegként burkol, majd hámlik és foszlik, ahogy rakódik, úgy leválik. Átmenetiségében megváltozhatatlan, változékonyságában körvonalazhatatlan. Megfoghatatlan, porózus, porló, homogén alaktalan. Csonka, magába záruló formátlanságban, torzó a befejezhetetlenségben. Sebek, rések, hegek, testbe írt stigmák, elcsorgó hieroglifák. Végtelenített tudatszünet az automata kvázi tudata, ismétlődő ornamentika, monotónia. A bábok burkolata újabb bábhéj, végtelen hasonmások, pszeudo identitások. (Gaál,2020, cédulanapló)

A megnyitót egy performansz követi Gaál József előadásában.
Címe: Vokális előadás KURT SCHWITTERS poémái nyomán.

Megnyitó: november 16. csütörtök 18:00
Helyszín: Tér-Kép Galéria (1016 Budapest, Krisztina körút 83-85.)
A kiállítás december 15-ig, keddtől szombatig 14-18 óráig látogatható.


IDOLUM

Az emberi értelem pedig görbe tükre a tárgyak sugarainak: saját természetét a dolgok természetével összekeverve eltorzítja és meghamisítja a dolgokat. (Francis Bacon)

Egyetlen idol – valótlanul valóságos, valótlanságában valóságosabb – újabb és újabb rétegként burkol, majd hámlik és foszlik, ahogy rakódik, úgy leválik. Átmenetiségében megváltozhatatlan, változékonyságágában körvonalazhatatlan. Megfoghatatlan, porózus, porló, homogén alaktalan. Csonka, magába záruló formátlanságban, torzó a befejezhetetlenségben. Sebek, rések, hegek, testbe írt stigmák, elcsorgó hieroglifák. Végtelenített tudatszünet az automata kvázi tudata, ismétlődő ornamentika, monotónia. A bábok burkolata újabb bábhéj, végtelen hasonmások, pszeudo identitások. (Gaál,2020, cédulanapló)

Egy Idolumban torlódik össze az emberi tudatgépezet. Lenyomatok, testfertőzések, amelyek mindent átprogramoznak. A polarizált identitás valójában homogén, sajátosság nélküli mállékonyság, eredet nélkülivé vált alakzatok. Olyan elemekből, amelyeknek értelme csak illúzió. Mindegy, hogy ez a töredékesség hová illeszkedik, éles szilánkokként felaprózzák a testet, tudatot. Valóságot szeletelő, továbbaprózó és felőrlő szimulákrum ékek. Eredet nélkül, amnéziával a képek átszelik a tudatot. A maradványok, fragmentum ülepedések amorf ragadványokká alakulnak. Mutáns alakzatok végtelen labirintusban, rizóma, végtelenbe terjedő bélrendszerben elegyednek. Monoton, elnyújtott és mechanikus apokalipszis. Észrevehetetlen.

Az önfelszámolás valójában ritkuló tágulás, a világban való feloldódás, ami a nyitottság és befogadás készség hamis illúziójából ered. Az önátalakítás mechanizmusa a sokféleség egyneműsítő, szintetikus összekapcsolása a valóságtól elidegenített fragmentumokból kreált mutánsok, hibriditások. Az idolumok megsokszorozódása által az illuzórikusban való létezés már kirekeszti az emberen kívüli természetet. Az illuzórikus fantazmák fokozatosan elhatalmasodnak a tudati valóság ködképeiben, a világtalanságot spektákulumkaleidoszkóp kupolák, mint fraktálkaptár végtelenség. A technoszférikus tudatkupola a sokszorozódás szimuláció-láncolataival borítja be az elmét. A tudat öntudatlan járatait már a technoszféra képömlenyei töltik ki, megszűnt az autonóm emberi szubjektum. Egymást kioltó idolumok cirkulálnak porózus állagú tudat üledékes járataiban.

Ahogy Bacon – megálmodva az Új Atlantiszt – nem láthatta a jövő problémáit, az életmód változása most átláthatatlan gyorsasággal újabb és újabb társadalmi és tudati változásokat generál. Az újkor elején Bacon tudatot elhomályosító, a megismerést gátló idolumok típusaival jellemezte a megtévesztett embert. A kibernetikus, idomító Nagy Idolum már a valóság lecserélése, ahol a sokféleség illúziója mögött valójában egyféle cselekvési rendszeren belül létezhet. Ehhez kapcsolódott teória a nem esszenciális antropológia, mint újabb pszeudo paradigmaváltás, a poszthumanizmus szétszórt beszédmódok, fikciók, kvázi ismeretelméleti és antropológiai képzelgések heterogén tárháza. Egyszerre destabilizáló és újradefiniáló heterogén elméletei a humanizmus kiüresedő értékvilágának. Testdekonstrukció és testkonstrukció fantazma képei, végeredmény nélkül felvillanó mutáns testképek fragmentumai. A Novum Idolum megszámlálhatatlan, illékony ködképek urnája. Új Bálvány az unalomban variálható életstílus jelmezzel, a technokapitalizmus romantikus utópia variációi. Szeletelt identitások az eltérített valóság illúzióinak fátylai. Az ember feletti ember ideája a poszthumán heterogén filozófia burkolata mögötti ideája, valójában a technoevolúció utópiája. A sokféleség illúziója mögött a technikai monogenizmus gyártott egységessége a valóság. A poszthumán utópia – a test protézis általi határtalan progresszió ábrándja – valójában kiborg techno-vitalizmus, a Nagy Idolum egyöntetűsége. A magányos szeparált, de mégis egybepréselt tömeg, a Techno Moloch kohóbendőjében. Testkép illúziók csapongó fantáziáiból csak átmeneti testtákolmányok születhetnek, a szabadságillúzió szertelenségének és öncélúságának kimérái. A mindenkori megkonstruált pszeudokulturális kontextusok változatos termékei, az interszubjektív aktuális szeszély a képlékeny poliesztétikai és poliszexuális variabilitás fokozza a technikai termelést. A már technicizált testhez rendelt identitásprotézis-rétegek képlékeny összecsúszásai biztosítják a pozitívnak tartott hibrid állapot látszólagos nyitottságát. Elegyedésből eredő fúzió, a variálódás mennyiségi fokozásából létrejövő minőségi ugrás – a születő kiberpolitika termelő-teremtésének posztmarxista mutációja. A poszthumán polinarrációk fantazmái lefedik a valóságot –a szökésvonalak csak elmejátékok. A tényleges mechanizmusoknak mintha nem lenne célja, hacsak nem a technokapitalizmus fogyasztóinak szaporítása, a morzsalék sokaság egységes őrleménnyé darálása.

Approximating Borders: Artistic Research in Practice — KÖNYVBEMUTATÓ

Időpont: 2023. 12. 12., 18:00
Helyszín: MKE Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény

Approximating Borders: Artistic Research in Practice — KÖNYVBEMUTATÓ

Művészet és innováció – Modern technológiákkal ismerkedtek a szobrászhallgatók

Művészet és innováció – Modern technológiákkal ismerkedtek a szobrászhallgatók

A hiány látszata

Horváth Rita képzőművész MA szakos hallgató kiállítása
Megnyitó: 2023. 12. 08., 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2023. 12. 09–13.

A hiány látszata

Demonstrátori pályázat 2023/2024

2023. december 15-ig

Demonstrátori pályázat 2023/2024

ÖRÖKMOZI VAGY VESZENDŐ VARÁZS?

Kiállítás Tóth János kinematográfus (1930-2019) emlékére
FINISSZÁZS 2023. 12. 07. csütörtök

ÖRÖKMOZI VAGY VESZENDŐ VARÁZS?

Lezajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézményi fordulója

Lezajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézményi fordulója

A Ludwig pályázat nyertesei

A Ludwig pályázat nyertesei

SZIGETEK ÉS LEHETŐSÉGEIK

Megnyitó: 2023. december 9. 19.00
Látogatható: 2023. december 10 – 2024. január 27.

SZIGETEK ÉS LEHETŐSÉGEIK

MKE Doktori Iskola program

2023. december 5. kedd

MKE Doktori Iskola program

Megalakult az MKE Baráti Köre

Büszkén köszönti Baráti Körének első csatlakozóit a Magyar Képzőművészeti Egyetem, amelynek zártkörű alapító rendezvényét 2023. november 22-én tartottuk az Egyetem Barcsay termében.

Megalakult az MKE Baráti Köre

30+ Művészetpedagógiai kiadványbemutató

30+ Művészetpedagógiai kiadványbemutató

Boros Miklós János – FELTÁRÁS

Megnyitó: 2023.11.28., 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.11.29. – 12.08.

Boros Miklós János – FELTÁRÁS

KIS HALÁL - Válogatás az MKE Gaál József -Tayler Patrick Nicholas osztály hallgatóinak műveiből

Megnyitó: 2023. 11. 24., 18:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2023. 11. 24. – 12. 06.

KIS HALÁL - Válogatás az MKE Gaál József -Tayler Patrick Nicholas osztály hallgatóinak műveiből

EFEMER EMLÉKEZET / EPHEMERAL MEMORY

Alternatív történetmesélés a JPhoto Archívum képeivel
Megnyitó: 2023. 11. 14., 18:00
Helyszín: 2B Galéria
Megtekinthető: 2023. 12. 15.

EFEMER EMLÉKEZET / EPHEMERAL MEMORY

Örökmozi vagy veszendő varázs?

Kiállítás Tóth János kinematográfus (1930-2019) emlékére
megnyitó: 2023. 11. 23., 18:00
helyszín: MKE, Intermédia Tanszék
finisszázs: 2023. 12. 07., 18:00

Örökmozi vagy veszendő varázs?

In Movimento – Mozgásban

Megnyitó: 2023. 11. 23. 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2023. 11. 23. – 12. 06.

In Movimento – Mozgásban

MKE Nyílt Nap – Program

2023. december 6.

MKE Nyílt Nap – Program

Enzsöly Kinga: Ugrás/JUMP

PUCCS Contemporary Art
2023. 11. 16.- 2023. 12. 08
Megnyitó: 2023.11.16. 18:00-19:30

Enzsöly Kinga: Ugrás/JUMP

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT 2023/24 

Pályázni 2023. november 15 és december 10. között lehet

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT 2023/24 

IDOLUM – Gaál József

Megnyitó: 2023.11.16. 18:00
Helyszín: Tér-Kép Galéria
Megtekinthető: 2023.11.17– 12.15.

IDOLUM – Gaál József

Cipősdoboz akciót szervezünk!

Cipősdoboz akciót szervezünk!

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

Benyújtási határidő: 2024. január 15.

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

előKÉPZŐ

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
Jelentkezés folyamatosan október 2-ig

előKÉPZŐ

Álmainkban valóra válnak az álmaink

Egy utópisztikus képzőművészeti egyetem
Megnyitó: 2023.10.17., 18.00
Helyszín: MKE, Barcsay-terem
Megtekinthető: 2023.10.18– 12.17.

Álmainkban valóra válnak az álmaink

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 7.

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

Szabó Ádám: Csokonai 180

Megnyitó: 2023. szeptember 26. 17 óra
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza
Megtekinthető: 2024. május 26.

Szabó Ádám: Csokonai 180

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: RRF-212-21-2022-00030

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban