Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Benyújtási határidő: 2023. február 28.
Balatonalmádi, a színes lépcsők városa
Urbanisztikai, művészeti és design projekt 2023

Részletes pályázati kiírás:

A Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület nyilvános pályázatot ír ki alkotóművészek és művészeti oktatásban részvevő fiatal alkotók részére, köztéri műalkotások létrehozására. A pályázat célja, hogy Balatonalmádi város területén található közterületi lépcsők színes műalkotásokká alakuljanak a város polgárai és az ide látogató nagyszámú turista örömére.

A pályázat Veszprém-Balaton 2023, Európai Kulturális Főváros program részét képezi.

1. A pályázat kiírója:

Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület, (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 28., adószám: 19141703-1-19, bírósági nyilvántartási szám: 19-02-0003858) továbbiakban: kiíró.

2. A pályázat célja, tárgya:

A Pályázat célja, hogy Balatonalmádi területén található közterületi lépcsők, professzionális művészek bevonásával és magas szintű művészi értéket és gondolatiságot képviselő, minőségi megvalósulásban, olyan műtárgyakká alakuljanak, mely az itt élőknek éppúgy, mint az idelátogató nagyszámú turistának, pozitív és maradandó élményt okoznak.

3. Általános követelmények:

A kiíró elképzelése, hogy Balatonalmádi város közterületein olyan a városképbe illő, pozitív üzenetet hordozó alkotások kerüljenek, melyek hozzájárulnak az itt lakók és az ide látogatók pozitív életérzésének megerősítéséhez. A megvalósuló műveknek harmonikusan illeszkedniük kell a lakókörnyezetbe, vagy közterületbe, továbbá nem sérthetnek jogszabályt, beleértve a plagizálást is, jó ízlést, erkölcsöt, a közösség íratlan szabályait.

4. Helyszínek:

A kiíró kilenc Balatonalmádiban található közterületi lépcsőre vonatkozóan írja ki a pályázatot. A lépcsők, egyedi adottságaikból és jellegükből fakadóan, különböző megvalósítási szempontokat vonnak maguk után, melyekről részletesen a www.aranyhid-egyesulet.hu/szineslepcsok honlapon kaphat tájékoztatást.

5. A pályaművek megvalósításának keretösszege:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázott mű létrehozásának összes költségét és a megvalósítás tervezett ütemezését.

6. A pályázók köre:

 • magánszemélyek és magánszemélyek csoportjai
 • egyéni vállalkozók
 • cégek
 • egyesületek, alapítványok, egyéb civil szervezetek

7. A pályázókkal szemben támasztott követelmények

A kiíró elképzelése, hogy képzőművészek, grafikusok, dizájnerek egyénileg, vagy akár csoportosan is megszólítva érezzék magukat elképzelésük megvalósítására. Olyan alkotók, vagy alkotó csoportok jelentkezését várjuk, akik:

 • a kiíró elképzelésével azonosulni tudnak
 • a pályamunka terveit önállóan elkészítik
 • a helyszínekre vonatkozó környezeti adottságokat figyelembe veszik
 • a kivitelezést önállóan elvégzik
 • garantálják a kivitelezés magas minőségét és hosszú távú tartósságát
 • együttműködnek az adott közterület lakókörnyezetével és fenntartójával egyaránt
 • a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A pályázók kiválasztásánál kiemelten kezelt szempontok:

 • kreatív művészeti koncepció
 • helyspecifikus szemlélet
 • helytörténeti szempontok, kulturális emlékezet
 • kapcsolódás a kortárs kultúrához, társművészetekhez (irodalom, filozófia, film, stb.)
 • fenntarthatósági szempontok, anyaghasználat, újrahasznosítás
 • rekonstrukciós ötletek, állagmegőrzési javaslatok, tartósság

8. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja. A pályázó – ide értve az alkotócsoport tagját is – a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén annak megvalósítására kötendő szerződéshez magyarországi székhellyel és adószámmal, magánszemély esetén magyarországi állandó lakhellyel és adóazonosító jellel rendelkezik.

A pályázók tudomással bírnak arról, hogy a pályaműveket más tulajdonán fogják végrehajtani. A pályázók vállalják tehát, hogy pályázati siker esetén az elkészült pályamű az ingatlan tulajdonosának vagyonát fogják gyarapítani.

A pályázók vállalják, hogy a pályázatot benyújtó jogi személynek egyidejűleg be kell jelentenie az eljárási jogosultságot igazoló dokumentumokat (cégkivonat, aláírási címpéldány), valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem állnak felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt. Ezzel egyidejűleg a jogi személynek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. Amennyiben a pályázó természetes személy, vagy azok csoportja, a pályázónak be kell nyújtania a csoport meghatalmazását, illetve nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot magánszemélyként kívánják végrehajtani. A magánszemély (vagy magánszemély csoport képviselője) ugyancsak igazolja, hogy nincs köztartozása.

9. A pályázat benyújtása, módja és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február. 28. kedd, 24:00

A pályázat benyújtása a megjelölt határidő figyelembe vételéve az szineslepcsok@aranyhid-egyesulet.hu email címre történik a szükséges dokumentumok csatolásával.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. Pályázati adatlap kitöltve, aláírva, szekkenelve, PDF formátumban visszaküldve. . (A www.aranyhid-egyesulet.hu/szineslepcsok honlapról letölthető.)
 2. C.V. és szakmai munkásságot bemutató rövid portfolió, vagy online portfólió, honlap esetén az arra mutató link a pályázati adatlapon.
 3. Rövid leírás a lépcsőn megjelenő alkotás koncepciójáról.
 4. Részletes látványtervek a megvalósítani kívánt alkotásról.

Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A pályázat nyelve: magyar.

10. A pályaművek elbírálása:

A pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:

Deák Erika – művészeti menedzser, filozófus, a Deák Erika Galéria tulajdonosa
Géczi János – József Attila-díjas költő, író, képzőművész, egyetemi oktató
Szűcs Attila – Munkácsy Mihály-díjas festőművész
Veszeli Lajos – Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett, Veszprém Megye Érdemrend-és Prima díjas festőművész, Balatonalmádi város díszpolgára
Szenteleki Gábor- Maticska Jenő-díjas festőművész

11. Sikeres pályázat esetén:

A kiíró az elbírálást követően értesíti a pályázókat pályázatuk státuszáról.
A nyertes pályázókkal felveszi a kapcsolatot a szerződéskötés és a részletek kidolgozása okán.

Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

 1. Cégkivonat, bírósági nyilvántartás, egyéni vállalkozói nyilvántartás
 2. Képviseleti jogosultság igazolása
 3. Köztartozásmentesség igazolása
 4. Lemondó nyilatkozat a pályaműről nyertes pályázat esetén

A kiíró fenntartja a lehetőségét annak, hogy a pályázat kapcsán nem hirdet győztest.

12. A művek megvalósítása:

A pályázóknak a szerződéskötést követően nyílik lehetőségük a pályamunkák megvalósítására, 2023. áprilistól, augusztus végéig.

A pályázó vállalja, hogy a pályamű elkészítésére támogatói szerződést köt a pályázat kiírójával.

A pályázó vállalja, hogy a pályamű önhibájából történő el nem készülte esetén a pályázati összeget 30%kal növelten fizeti vissza.

13. A művek átadása:

A ’Balatonalmádi a színes lépcsők városa” program szorosan kötődik a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz. A nyár folyamán elkészült művészi lépcsőket az iskolakezdés utáni időszakban, sajtótájékoztató keretében adja át a városnak az egyesület. Az első átadó sajtóeseményre szeptember 5-29. között kerül sor a városközpontban, mely alkalmával a zsűritagok röviden bemutatják a pályázati nyertes alkotókat és művészi projektjeiket a város elöljáróinak, Balatonalmádi polgárainak és a meghívott sajtó képviselőinek. A 9 lépcső átadására összesen három részből álló programsorozat keretében kerül sor szeptember-október folyamán felolvasások, élőzenei programok kíséretében.

Pályázati felhívás – Espacio Cultural Bitcoin – Emberiség

Pályázati felhívás – Espacio Cultural Bitcoin – Emberiség

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 16.

Pályázati felhívás – Espacio Cultural Bitcoin – Emberiség
MEGHÍVÓ – Fajgerné Dudás Andrea Júlia képzőművész doktori védésére

MEGHÍVÓ – Fajgerné Dudás Andrea Júlia képzőművész doktori védésére

időpont: 2023. február 20. hétfő 10h
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

MEGHÍVÓ – Fajgerné Dudás Andrea Júlia képzőművész doktori védésére
Hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2023/2024 tanév őszi és tavaszi szemeszter

Hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2023/2024 tanév őszi és tavaszi szemeszter

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 24.  12:00

Hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2023/2024 tanév őszi és tavaszi szemeszter
Pályázati Felhívás – FAFCE

Pályázati Felhívás – FAFCE

A pályamű digitális leadási határideje: 2023. március 3.

Pályázati Felhívás – FAFCE
Turchányi Zsófia: META

Turchányi Zsófia: META

Megnyitó: 2023/02/21, 19:00
Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria
Megtekinthető: 2023/02/21 - 2023/03/21

Turchányi Zsófia: META
Apicius De Re Coquinaria – Könyvbemutató, MKE

Apicius De Re Coquinaria – Könyvbemutató, MKE

Időpont: 2023. február 22. 17:00
Helyszín: MKE, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény

Apicius De Re Coquinaria – Könyvbemutató, MKE

Rendszeres Szociális Ösztöndíj kiírása

Beadási időszak: 2023. febr. 8- 17.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj kiírása

Rendkívüli szociális támogatás

Rendkívüli szociális támogatás

Közéleti ösztöndíj

Leadási határidő: 2022. Február 15. 12:00

Közéleti ösztöndíj
Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023

Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023

határidő: 2023. június 4-ig

Pályázati Felhívás – ESTERHÁZY ART AWARD 2023
MEGHÍVÓ – Miklós Szilárd képzőművész doktori szigorlatára

MEGHÍVÓ – Miklós Szilárd képzőművész doktori szigorlatára

időpont: 2023. február 13. hétfő 17h30
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

MEGHÍVÓ – Miklós Szilárd képzőművész doktori szigorlatára
...minden fent van a felhőben... // Lengyel András kiállítása

...minden fent van a felhőben... // Lengyel András kiállítása

Megnyitó: 2023. 02. 02., 18:00
Helyszín: müpa Budapest
Megtekinthető: 2023. 05. 28-ig

...minden fent van a felhőben... // Lengyel András kiállítása
ART IS OUR LIFESTYLE // Carnival Finissage

ART IS OUR LIFESTYLE // Carnival Finissage

LAVOR Collective Art Salon // 2023.02.10.

ART IS OUR LIFESTYLE // Carnival Finissage
NYÍLT PÁLYÁZAT – a 2023/2024-es tanévre az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

NYÍLT PÁLYÁZAT – a 2023/2024-es tanévre az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Határidő: 2023. február 26. éjfélig

NYÍLT PÁLYÁZAT – a 2023/2024-es tanévre az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására
MEGHÍVÓ – Izsák Előd képzőművész doktori szigorlatára

MEGHÍVÓ – Izsák Előd képzőművész doktori szigorlatára

Időpont: 2023. február 20. hétfő 15h
Helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

MEGHÍVÓ – Izsák Előd képzőművész doktori szigorlatára
„A diploma régen fontos volt”

„A diploma régen fontos volt”

Megnyitó: 2023.02.09., 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető 2023.02.27-ig.

„A diploma régen fontos volt”
Szurcsik József: Nyugtalan idők

Szurcsik József: Nyugtalan idők

Megnyitó: 2023. febr. 03., 17.00
Helyszín: Kecskeméten, a Hírös Agóra
Megtekinthető: 2023. febr. 03. - 2023. márc. 04.

Szurcsik József: Nyugtalan idők

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

Pályázatok beadásának határideje: 2023. február 13. (péntek) 12 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés
EU4ART Hosszabítás

EU4ART Hosszabítás

2023. április  30-ig

EU4ART Hosszabítás
EU4ART 4-month extension 

EU4ART 4-month extension 

till April 30 

EU4ART 4-month extension 
Balogh Kristóf József: És végül nem ismersz magadra

Balogh Kristóf József: És végül nem ismersz magadra

Megnyitó: 2023. 02. 01. 18:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2023. 02. 01- 25.

Balogh Kristóf József: És végül nem ismersz magadra
1. PoC felhívás

1. PoC felhívás

Pályázat benyújtás határideje: 2023. március 6., 14:00

1. PoC felhívás
Hallgatói Innovációs Pályázatok

Hallgatói Innovációs Pályázatok

Hallgatói Innovációs Pályázatok
A Mazsihisz, az OR-ZSE és a Goldziher Intézet felhívása

A Mazsihisz, az OR-ZSE és a Goldziher Intézet felhívása

Beadási határidő: 2023. március 16.

A Mazsihisz, az OR-ZSE és a Goldziher Intézet felhívása
Andrea Lilla SZILÁK // MONSTER

Andrea Lilla SZILÁK // MONSTER

Helyszín: Kavics
Megtekinthető: 2023.01.31- 02.28

Andrea Lilla SZILÁK // MONSTER
Szakrális és kortárs tematikákkal indul újra a Képző nagysikerű művészeti előadás-sorozata

Szakrális és kortárs tematikákkal indul újra a Képző nagysikerű művészeti előadás-sorozata

Szakrális és kortárs tematikákkal indul újra a Képző nagysikerű művészeti előadás-sorozata
Meghívó – Barcsay-díj, 2022

Meghívó – Barcsay-díj, 2022

MEGNYITÓ: 2023. január 26., 17:00
HELYSZÍN: Új Műhely Galéria
MEGTEKINTHETŐ: 2023. jan. 27- márc. 3.

Meghívó – Barcsay-díj, 2022
Ismét Erasmus!

Ismét Erasmus!

Január végén ismét meghirdetése kerülnek az MKE-n a következő időszakra és tanévre vonatkozó Erasmus ösztöníjak

Ismét Erasmus!
Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Benyújtási határidő: 2023. február 28.

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására
BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS