Diploma

Festő szak, 2016

Csordás Zita

Csordás Zita

Görgényi Katalin Zsuzsanna

Görgényi Katalin Zsuzsanna

Hegyi Beatrix Mária

Hegyi Beatrix Mária

Helmeczi Zsuzsanna

Kala Bence

Kiss Antónia Zsanett

Kiss Antónia Zsanett

Kocsis Ágnes

Kocsis Ágnes

Kocsis Ágnes: ”Lightroom”

Műegyüttes, vegyes technika

Diplomamunkám egy általam kialakított, számomra montázsként értelmezett ábrázolásból indult ki. Az öt tagú festménysorozatból, kettő nem a falon helyezkedik el, hanem kiemelve a többitől,
néhol teljesen eltakarva őket lóg a térben. Ezzel célom, két egymással ellentétesnek mondható ”világ” szembeállítása volt, mivel diplomamunkám tematikájában fontos szerepet játszik a természetre utaló és a mesterséges közeg viszonya, valamint a technikai kép és a festmény kapcsolata.
Elkészítésükkor törekedtem egy formailag és színileg redukált ábrázolásmódra, egy letisztult képi rendszer bemutatására. Festményeimben a fotózás gesztusára reagálok. Azt a dimenziót szeretném megjeleníteni, amivel egy fotós nem operálhat, kiemelve azt, hogy mint festő megtehetek olyan módosításokat, kiemeléseket, amiket a fényképezés technikájával megvalósítani nem tudok. A fotózásban keresett motívumok, képkivágás, geometrikus elrendezés hatással lettek a festészetemre. A fotózásban szerzett tapasztalataimból kiindulva próbáltam festészeti technikákkal megvalósítani egy általam választott témát. A számomra kedves természetábrázolást két
irányból közelítem meg. Az egyik egy úgymond érintetlen, ideális táj, és a másik egy ember által előre kivágott, fogyasztásra termesztett növény összeválogatása egy műanyag tálkában, semleges háttérben. A néző így közéjük lépve egyik oldalról szemlélheti az általa létrehozott illetve fenntartott természetet és megfordulva a tőle függetlenebbet.

Kocsor Lili Virág

Kocsor Lili Virág

Koczor Attila

Koczor Attila

Kristófy Dániel

Kristófy Dániel

Laroche Pál

Laroche Pál

Laroche Pál

Laroche Pál

Laroche Pál

Lay Aubrey

Lay Aubrey

Mézes Márton Győző

Mézes Márton Győző

Mézes Márton Győző

Mráz Judit Marianna: Cím nélkül

olaj, vászon, 150x120 cm

Mráz Judit Marianna: Cím nélkül

olaj, vászon

A festmény valósága és az érzékelhető valóság kapcsolata foglalkoztat, a kettő párhuzamba állítása egymással, egy lét és nem lét közötti állapot találkozása. E kettő szerves egészként való működése, mely létrehoz egy időn és téren kívüli valóságot. Ami igazán érdekel, az a látható világ mögötti valóság érzékelése, mely csak az igazság megértése által lehetséges. De talán, ha nem keressük a valóságot, hanem lemondunk róla, realitássá válik. Ugyanakkor a festés során a látható világból kiindulva próbálok megjeleníteni egy érzést. Ennek megnyilatkozására, vagyis festészeti inspirációként a táji környezetet találtam a legmegfelelőbbnek, mivel ebben érzem a leginkább felszabadulva magam, és a legközelebb a mindenséghez. Egyfajta szabadságot keresek, ami mentes a zárt rendszerektől. Úgy gondolom a természeti erőkben, jelenségekben megvan minden, ami kifejezheti egy ember mikrokozmoszát.
Ezekben a festményekben olyan rejtett erőket szeretnék felszabadítani, ami kivetítése egy lélektani folyamatnak a természet segítsége által. Azt is mondhatnám, hogy egyfajta belső tájak ezek, melyeken keresztül megelevenedik egy pillanatnyi állapot vagy folyamat.

Mucza Viktória

Mucza Viktória

Nagy István

Nagy István

Pap Emese Dorottya

Pap Emese Dorottya

Pap Ramóna

Pap Ramóna

Pap Ramóna

Pap Ramóna

Polónyi Fáni

Polónyi Fáni

Rácz Noémi Katalin: Az indikátor

Mindig úgy képzeltem, hogy a művész egy kifinomult érzékekkel megáldott indikátor.
Képes tapasztalatait transzformálva, az értelmet s az érzelmeket megmozgatni a teremtést imitálni. Én is valami hasonlót érzek. A világból befogott információkat, érzeteket bemérem, elemzem, raktározom, majd új formát adok nekik, kapcsolatokat keresek köztük. Megérteni a megérthetetlent, felfedni valami titkot-szándéka hajt. Úgy hiszem, hogy a művészet és az alkotás az önállóságról, a megállapítás, a döntés és a kinyilvánítás képességéről szól.
Valamint arról: hogy képes vagyok magamra venni egy problémát, ráfókuszálni, a benne rejlő potenciákat felfedni, majd azt mások számára is nyilvánvalóvá tenni, képpé formálni.
Diplomamunka: Az Indikátor
Az indikátor = jelző, mutató, mérőműszer vagy színváltozása révén jelző tulajdonsággal bíró anyag. A címmel elsősorban saját szerepemre, feladatomra, pozíciómra reflektálok /mintegy metafora a művész szóra/. A műegyüttes olvasható akár egy enciklopédia szócikkeként is, amelyben egy csokorba vannak szedve a kapcsolódó gondolatok /kulcsszó = víz/.

Rácz Noémi Katalin: 23 méter mély kút

akril, olaj, ceruza, vászon, 195 x155 cm

Ruven-Varga Dorottya Eszter

Ruven-Varga Dorottya Eszter

Zelena Veronika