Erasmus+ Hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2024/2025 tanév őszi vagy tavaszi szemeszter

Erasmus+ Hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2024/2025 tanév őszi vagy tavaszi szemeszter

Erasmus+ Hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2024/2025 tanév őszi vagy tavaszi szemeszter

Hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2024/2025 tanév

őszi vagy tavaszi szemeszter

Pályázz Erasmus+ tanulmányi időszakra az MKE közel 100 partnerintézményébe és teljesítsd tanulmányaid egy részét külföldön, ösztöndíjjal!

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 07. 12:00

1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 2-12 hónap); Jelenleg egy tanulmányi félév pályázható, ami a rendelkezésre álló források függvényében később meghosszabbítható.

2. RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK

Programországok:

 • Az Európai Unió tagállamai (Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Horvátország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország)
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedónia Szerbia Izland Liechtenstein Norvégia Törökország

Partnerországok:

 • Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán
 • Az MKE KA171 partneregyetemeinek országai: Ghána, India, Indonézia, Montenegró

Az MKE partnerintézményeinek listája letölthető a felhívás mellékleteként

3. PÁLYÁZÁS menete

A pályázat benyújtásának ideje: 2024. február 14. 12.00 – 2024. március 7. 12.00

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • Erasmus kérvény kitöltése a Neptun rendszeren keresztül. Ebben kell indokolni az intézmény választást, írni konkrét kurzus(oka)t amit szívesen felvenne a fogadó egyetem kínálatából, és bemutatni, hogyan fogja hasznosítani a kint tanultakat. Egy pályázatban 2 fogadó intézmény jelölhető meg, preferencia sorrendben.
 • Tanszéki ajánlás (tanszékvezetőtől vagy mestertől) pdf formátumban
 • nyelvvizsga hiányában az MKE nyelvi lektorátus igazolása a megpályázott intézmény által előírt szintű nyelvtudásról az oktatási nyelvből. A Neptunban már regisztrált nyelvvizsgát nem szükséges csatolni.
 • Tanórán kívüli egyéb művészeti munkájának ismertetése, sport, közéleti és kulturális tevékenységének (ha részt vesz ilyen tevékenységben) igazolása.
 • portfólió (amelyik szakon releváns): legfeljebb 10 mű egy darab, maximum 5 Mb méretű pdf fájlban.

FIGYELEM!

A pályázati dokumentumok benyújtására 2024. február 14-március 7. között van lehetőség a Neptun rendszeren keresztül. A más módon, papíron vagy emailen beküldött vagy a Neptun rendszerben nem véglegesített pályázatok érvénytelenek és nem kerülnek értékelésre. A pályázatok értékelése a Neptun rendszeren keresztül történik a pályázati határidőt követő 1 héten belül.

F A pályázat benyújtásával kapcsolatosan a Nemzetközi Mobilitási Iroda munkatársát megtalálják minden szerdán 12-15 óra között és csütörtökön 9-12 óra között az Andrássy úti irodában a TO-nál. Ezeken kívüli időszakokban a Hungária körút 64. szám alatti irodába személyes időpont egyeztetés lehetséges emailen foreign@mke.hu vagy telefonon +36706824582

4. TÁMOGATÁS

Az Erasmus+ ösztöndíj összege országonként változik, ezeket a rátákat az Európai Bizottság határozza meg. Az Egyetem az ösztöndíjat euróban utalja.
Fontos! A támogatás hozzájárulás a külföldi költségekhez, nem minden esetben fedezi az utazás és a külföldi tartózkodás teljes költségét. Az ösztöndíjat a nem teljes hónapokra arányosan csökkentve számítjuk.

Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország Tanulmányi célú mobilitás
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE)
+ a 14. régió országai: Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc
600 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)
+ az 13. régió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán
600 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
540 € / hó
Partnerországokba irányuló mobilitások (ICM)
(kivéve az 13. és 14. régió országai)
700 € / hó
Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás (külön igénylés alapján) 250 € / hó

5. ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben, a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az MKE-n és a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a külföldi tanulmányai alatt aktív hallgatói státuszban lesz.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében lehetséges.
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A kombinált időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap, osztatlan képzés esetében 24 hónap az összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!

Mi történik a pályázatok értékelése után?

 • A bírálatot követően a Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI) értesíti a 2024/2025-ös tanévre ösztöndíjat nyert hallgatókat, majd információs napot tart a további teendőkről. A partnerintézményekbe történő pályázás csak ezután kezdődik. Ennek első lépése: az MKE Erasmus+ koordinátora jelöli (nominálja) a partnerintézményekbe az ösztöndíjat nyert hallgatókat. Intézményi nominálás nélkül a jelentkezés érvénytelen! Ezután tudja a pályázó a fogadó intézmény által megadott kritériumok alapján összeállítani és határidőre elküldeni a fogadó intézménynek a pályázati anyagát.
 • A választható partnerintézmények listája a pályázati felhíváshoz mellékelve letölthető.
 • A partnerintézmény értékeli a kiküldött portfoliókat és jelzi, hogy mely hallgatókat tudja fogadni. Az ösztöndíjat nyert hallgató helye a partnerintézményben csak pozitív válasz esetén garantált.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement) megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe. A Learning Agreementben vállat kurzusok teljesítése a hallgató szerződéses kötelezettsége, annak a hallgatónak felróható okból történő elmulasztása a támogatási összeg csökkentését eredményezheti.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes beszámítása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására és a pénzügyi kötelezettségeik (költségtérítés megfizetése) is fennállnak.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi program időtartamáról és eredményeiről.

6. SIKERES PÁLYÁZÓK

Az ösztöndíj elnyeréséről és a további teendőkről a Nemzetközi Mobilitási Osztály e-mailben is értesíti a hallgatót a pályázati határidőt követő egy héten belül. A hallgatói beszámoló elkészítésének módjáról minden ösztöndíjas e-mailben kap tájékoztatást a hazautazás hónapjában. A hallgatói mobilitás alapelveiről, további kiegészítő pályázati lehetőségekről és egyéb hasznos információkról az alábbiakban lehet tájékozódni.

További információ kérhető a Nemzetközi Mobilitási Irodánál:
foreign@mke.hu

+36706824582

Ügyfélfogadási idő:
Andrássy út 69-71: szerda 12.00-15.00; csütörtök: 9.00-12.00
Hungária krt. 64.: előzetes időpont egyeztetés szerint

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A Székelyföldi Grafikai Biennálé különdíjasának kiállítása

Megnyitó: 2024.04.24. 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2024.04.25. – 05.07.

A Székelyföldi Grafikai Biennálé különdíjasának kiállítása

„Szabadon járják át jelenidőnket”

Let Your Star Shine - Kiállítás Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulóján

„Szabadon járják át jelenidőnket”

Tárlatvezetés

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága
Szabó Ádám osztályának kiállítása
2024. április 18. csütörtök 17:00
2024. április 26. péntek 18:00

Tárlatvezetés

MKE Doktori Iskola program

2024. április 23. kedd

MKE Doktori Iskola program

Gyász ­­– Elhunyt Cserép József

Emlékét megőrizzük.

Gyász ­­– Elhunyt Cserép József

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága

Szabó Ádám osztályának kiállítása
Megnyitó: 2024.04.09. 18:00
Megtekinthető : 2024.04.10.-25
Helyszín: ISBN könyv+galéria

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága

PRIMAVERA – Dorogi János kiállítása

Megnyitó: 2024.04.16. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2024.04.17–26.

PRIMAVERA – Dorogi János kiállítása

Let Your Star Shine

Kiállítás Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulóján
Megnyitó: 2024.04.16. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.04.17. – 05.03.

Let Your Star Shine

Let Your Star Shine – 2 hetes programsorozat a Képzőn az uniós csatlakozás 20. évfordulóján

Időpont: 2024.04.16. – 05.03.
Helyszín: MKE (1062 Bp., Andrássy út 69–71.)

Let Your Star Shine – 2 hetes programsorozat a Képzőn az uniós csatlakozás 20. évfordulóján

MEZSGYE – Gálhidy Péter

Megnyitó: 2024.04.04. 18.00
Helyszín: B32 GALÉRIA
Megtekinthető: 2024.04.05–30.

MEZSGYE – Gálhidy Péter

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Ajánlja fel 1%-át a Képzőnek!

2024-ben is lehetőség van arra, hogy a személyi jövedelemadó civil szervezetek számára felajánlható 1 százalékával a Magyar Képzőművészeti Egyetemet támogassa.

Ajánlja fel 1%-át a Képzőnek!

Elhunyt Tölg-Molnár Zoltán

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tölg-Molnár Zoltán Munkácsy-díjas képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem korábbi professzora...

Elhunyt Tölg-Molnár Zoltán

C80 – A rák esztétikája?

Megnyitó: 2024.04.05
Helyszín: Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Megtekinthető: 2024.04.05 – 05.31.

C80 – A rák esztétikája?

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2023/2024-es tanév, intézményünk versenyére

Nevezés határideje: 2024.03.27.
Az alkotások, dolgozatok elkészítési határideje: 2024.04.15.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2023/2024-es tanév, intézményünk versenyére

Pályázati felhívás – KOMMAGENE BIENNÁLÉ

Jelentkezési határidő: 2024.04.30.

Pályázati felhívás – KOMMAGENE BIENNÁLÉ

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Projekt azonosítószáma: GA 101016460

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

Köszönjük az érdeklődést, kapacitás hiányában nem tudunk több regisztrációt fogadni, szeptembertől újra várjuk a jelentkezéseket

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

A Toolip Art Gallery pályázata

Jelentkezési határidő: 2024. május 20.

A Toolip Art Gallery pályázata

Az SCB Europe Régió felhívása a “A KÁRPÁTOK művészete”

Határidő: 2024. április 30.

Az SCB Europe Régió felhívása a “A KÁRPÁTOK művészete”

Pénzdíjas hallgatói pályázat

Logó- és arculattervezés a V4 Ipari Örökségének Népszerűsítésére
Határidő: 2024. május 15.

Pénzdíjas hallgatói pályázat

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Promenadológia kurzus indul az Egyetemen!

2024. februártól érkezik egyetemünkre Georg Winter német vendégprofesszor, aki a Ludwig Támogatói Díj finanszírozásával tölt nálunk egy szemesztert.

Promenadológia kurzus indul az Egyetemen!

Szabó Ádám: Csokonai 180

Megnyitó: 2023. szeptember 26. 17 óra
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza
Megtekinthető: 2024. május 26.

Szabó Ádám: Csokonai 180

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: RRF-212-21-2022-00030

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése