Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatta a 101016460 azonosítószámú támogatási megállapodás keretében

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Projekt összefoglaló adatai

Projekt címe: Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’
Projekt azonosítószáma: GA 101016460

Kedvezményezettek: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Hochschule für Bildende Künste https://www.hfbk-dresden.de/ Accademia di Belle Arti di Roma https://abaroma.it/ Latvijas Mākslas akadēmija https://www.lma.lv/

A projekt hivatalos honlapja: https://differences.eu4art.eu/

A projekt megvalósítás időszaka: 2021.01.01-2023.12.31

Projektmenedzsment: Hochschule für Bildende Künste (HfBK)

Vissza nem térítendő támogatás összege konzorciumi szinten: 1 999 997.52 €
ebből a Magyar Képzőművészeti Egyetem által elnyert támogatási összeg: 449 831.27 €

A projekt a Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram keretein belül valósult meg.

DIFFERENCES – Művészeti kutatás az Európai Unióban

Az EU4Art_differences négy jelentős európai művészeti felsőoktatási intézmény – a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), a drezdai Hochschule für Bildende Künste (HfBK), a római Accademia di Belle Arti di Roma (ABARoma) és a rigai Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) – közös kutatási projektje, amely 2021. január 1. és 2023. december 31. között valósult meg. A projekt hozzájárult az európai művészeti felsőoktatási intézmények közötti együttműködéshez, valamint bemutatta és integrálta a művészeti kutatás különböző módszereit és gyakorlatait az egyetemi kurrikulumba.

A kutatási projekt öt munkacsoportból állt:

  • WP1 munkacsoport Projektmenedzsment „Project Management” (HfBK),
  • WP2 Művészeti laboratóriumok létrehozása "Fine Arts Lab Establishment" (MKE),
  • WP3 Kutatás és innováció transzfer „R&I Agenda and Transfer to Citizens & Society” (HfBK)
  • WP4 Kreatív ökoszisztéma „The creative eco-system” (ABAROMA),
  • WP5 Disszemináció és fenntarthatóság „Dissemination & Sustainability” (LMA)

A WP2 munkacsoportot "Fine Arts Lab Establishment" a Magyar Képzőművészeti Egyetem vezette. A kutatócsoport ezen belül a művészeti kutatás elméleti hátterével, a kutató laboratóriumok, jó gyakorlatok feltérképezésével, a szellemi alkotások szabályozásának összehasonlító elemzésével, valamint az emberi erőforrás kérdésével foglalkozott.
A projekt kezdetén azt vizsgáltuk, hogy a művészeti egyetemeken hogyan történik a tudásátadás: vagyis milyen oktatási módszereket és gyakorlatokat alkalmaznak a művészeti kutatás változatos módszertanának átadására. A kutatás alapján kirajzolódó intézményi hasonlóságokat, valamint az esetleges anomáliákat megosztottuk a nemzetközi kollégákkal is.

Feltérképeztük a résztvevő intézmények szellemi tulajdonjogi szabályait és gyakorlatát, valamint a négy országban a szellemi tulajdon létrehozásában részt vevő kutatók jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási területen. A felmérés eredményeként ajánlásokat fogalmaztunk meg az EU4Art intézményei számára a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok lehetséges harmonizációjával kapcsolatban.

Információkat gyűjtöttünk arról, hogy az egyes partnerintézményekben az oktatók/kutatók értékelésére milyen adatbázisokat és rendszereket alkalmaznak (teljesítményértékelés és visszajelzés, előléptetési rendszerek, publikációk megjelenésének támogatása, karriertervezés, karrierfejlesztési programok, külső finanszírozási lehetőségek). A vizsgálat célja az egyetemi oktató-kutató értékelési rendszerek megismerése, valamint a lehetséges jó gyakorlatok átadása volt.

A projekt egyik fő célja és feladata az volt, hogy a résztvevő intézmények létrehozzanak egy-egy saját LAB(oratórium)ot, ezen keresztül értelmezve a művészeti kutatás (artistic research) fogalmát, szervezeti, kutatási, valamint fejlesztési lehetőségeit. A különböző helyi kontextusokból és intézményi hagyományokból adódóan a partnerek együttműködésben, ugyanakkor egymástól függetlenül alakították ki saját koncepcióikat és indították el saját LAB-jeiket.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a LAB-ot egy olyan diszkurzív térként alakította ki, ahol a különböző szintű (hallgatói, doktorandusz, oktatói) egyéni kutatási eredmények megoszthatóak, és metszésterületeiken olyan közreműködések alakulhatnak ki, amelyek külső partnerek bevonásával szélesebb kulturális és társadalmi hatást eredményezhetnek. A 2022. november 15-ei, sikeres „LAB pilot eseményt” követően 2023. március 23-án a partnerek ismertették a LAB-ok koncepcióját és tevékenységét egy sajtókonferencia keretein belül Budapesten, amely alkalmat nyújtott néhány konkrét, az MKE-n zajló hallgatói művészeti kutatás közvetlen megismerésére, „megtapasztalására” is. A sajtókonferencia alkalmából jelent meg a „Labification – Metaphor or practice” című kiadvány, amely összegezte a partnerek LAB koncepcióit. 2023-ban még további három LAB workshopot rendeztek az MKE-n, ezeken a szemináriumokon a hangsúly nem a művészeti kutatás témáján, hanem a kutatási módszereken, azon belül is a diszkurzivitáson és a narrativitáson alapult, amelyeket a tudástermelés kollektív kísérletének kontextusában vizsgáltak.
A projekt keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetem két hiánypótló publikációt készített a művészeti kutatás témájához kapcsolódóan.

A partnerekkel együttműködve egy angol nyelvű könyv "Approximating Borders: Artistic Research in Practice" jelent meg, melynek létrehozásában olyan képzőművészek, művészek és művészcsoportok vettek részt, akik alkotói gyakorlatukban következetesen alkalmazzák a művészeti kutatást és közvetítik azt a művészeti felsőoktatásban, valamint, akik egy-egy művük létrejöttének bemutatásán keresztül betekintést nyújtanak módszertanukba.
A kiadvány a művészeti kutatással kapcsolatos különböző kutatási módszerekre fókuszál, amelyek gyakorlati folyamatát nemcsak szövegek, hanem vizuális anyagok segítségével mutatja be. A 225 oldalas könyvben szereplő szövegtípusok három fő csoportba sorolhatók. A központi csoportba tartozó ún. művészi hozzájárulásoknál kortárs művészek ismertetik az alkotómunkához kapcsolódó kutatási folyamataikat. A másik szövegtípus, az úgynevezett „inzertek” elméleti szakemberek által írt rövid összefoglalók. A szerzők esetenként történeti távlatból mutatják be a művészeti kutatás és az oktatás összefüggéseit, a kutatás intézményi infrastruktúrájához és a felsőoktatás irányvonalaihoz való alkalmazkodás szükségességét. Az említett szövegtípusok mellett a művészekkel készült interjúk az alkotói folyamatok és a kutatás összefüggéseit egy külső nézőpontból vizsgálják. Bár a kiadvány elsődleges célközönségét a diploma előtt álló és a doktori kutatásban résztvevő művészhallgatók alkotják, hasznos könyv azok számára is, akik a művészeti alkotófolyamatok és a művészeti kutatás közötti összefüggésekre kíváncsiak.

A fent említett könyvön kívül elkészült egy magyar nyelvű szöveggyűjtemény isElmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban – szöveggyűjtemény a művészeti kutatásról” címmel, amely a művészeti kutatással kapcsolatos fontos történeti és kortárs forrásokat, elméleti szakemberek és művészek által írt szövegek magyar fordításait tartalmazza. A több mint húsz szöveget tartalmazó kötetben a művészeti kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb Európai Uniós irányelvek és nyilatkozatok is megismerhetőek. A kötet célja, hogy a magyar hallgatók fontos írott forrásokhoz jussanak a művészeti kutatás témájában.

Best of Program

Nyári programsorozat az MKE Best of Diploma kiállításán
Helyszín: MKE | Barcsay terem és Aula
Időpont: 2024. augusztus 8 – 31-ig.

Best of Program

Interjúsorozat a Nemzetközi Hét kapcsán – Agni Saraswati

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2024. április 22-26. között rendezte meg nagy sikerű Nemzetközi Hetét.

Interjúsorozat a Nemzetközi Hét kapcsán – Agni Saraswati

MKE Tanévzáró, diplomaosztó 2024

2024. július 12-én rendezték meg az idei tanévzáró, diplomaosztó ünnepséget a Budapest Bábszínházban. Gratulálunk minden friss diplomásnak!

MKE Tanévzáró, diplomaosztó 2024

Best of Diploma 2024 | Barcsay terem – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Barcsay terem – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | AULA – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | AULA – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | Parthenón-fríz Terem – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Parthenón-fríz Terem – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | Kálvária – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Kálvária – online kiállítás

Idén is sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetemen meghirdetett HSUP Ösztöndíj Program

projekt összefoglaló

Idén is sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetemen meghirdetett HSUP Ösztöndíj Program

A 7. LIH PAO SZOBRÁSZATI BIENNÁLÉ

Jelentkezési határidő: 2024.09.30.

A 7. LIH PAO SZOBRÁSZATI BIENNÁLÉ

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

Megnyitó: 2024.07.10., 18:00
Helyszínek: MKE | Barcsay terem, Aula, Epreskert
Megtekinthető: 2024.07.11. – 08.31.

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

FELHÍVÁS 

a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2024/25 tanév őszi félévének művészeti vásár standján, nyilvános kiállításán és aukcióján való részvételre
Jelentkezés: 2024. július 31. éjfélig  

FELHÍVÁS 

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

2024/2025-ös és 2025/2026-os tanév

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Határidő: 2024.08.31. délelőtt 10:00 óra

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Sport a magyar művészetben

A regisztráció kezdete: 2024. május 28.

Sport a magyar művészetben

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Megnyitó: 2024.06.07. 18:00
Helyszín: Szent István Király Múzeum Országzászló téri emeleti kiállítótér
Megtekinthető: 2024.06.07. –  09.01.

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

2024. augusztus 14-ig
Gellért-hegyi Jubileumi park

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Nemzetközi regionális szakmai találkozó a modern mozaikörökség megőrzése és restaurálása kapcsán

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

2024. május 18. – augusztus 18.
LUDWIG MÚZEUM

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS