BYTE ME – Az MKE doktorandusz hallgatóinak kiállítása

BYTE ME – Az MKE doktorandusz hallgatóinak kiállítása

BYTE ME – Az MKE doktorandusz hallgatóinak kiállítása

Időpont: 2023. június 6. 18:00
Helyszín: ISBN Könyv + Galéria (1084 Bp., Víg u. 2.)
Megtekinthető: 2023. június 6.– július 7. között

Kiállítók: Igor & Ivan Buharov, Erős Apolka, Gagyi Judit Eszter, Hordós Boldizsár, Kiss Adrienn Mária, Szabó Nóra, Vagyóczki Vilmos

Megnyitó: 2023. június 6. 18:00

Helyszín: ISBN Könyv+Galéria, 1084 Budapest, Víg utca 2.

Nyitva tartás: keddtől péntekig 12:00–18:00

Megtekinthető: 2023. június 6.–július 7.

https://www.isbnbooks.hu/

Kiállítást megnyitja: Janosov Milan, PhD

A "Byte me" kiállítás a technológia és az emberi/nem emberi perspektíva bonyolult kölcsönhatását vizsgálja. Egy olyan korban, amelyet a folyamatosan fejlődő technológiai fejlődés jellemez, az organikus és a mesterséges közötti hagyományos határok egyre inkább elmosódnak. Haraway "make-kin" koncepciója mélyen rezonál ebben a kontextusban, arra ösztönözve minket, hogy a technológiával való kapcsolatunkat mint az együttműködés formáját gondoljuk újra.

Az online platformokat irányító algoritmusok megfelelő példát nyújtanak erre a szimbiózisra. Ezek az algoritmusok bonyolult adatelemzések hálózatán keresztül személyre szabott tartalmat állítanak össze, a hirdetéseket egyéni preferenciáinkhoz igazítva. Ez a technológia és a felhasználó közötti bensőséges kapcsolat egyedülálló visszacsatolási hurkot hoz létre, amely alakítja a valóságról alkotott képünket, és megkérdőjelezi az objektív reprezentáció fogalmát.

A művészetben új médiumok jelentek meg e technológiai fejlesztések közvetlen következményeként. A művészek ma már a legmodernebb eszközöket használják fel elképzeléseik kifejezésére, kitolva a kreativitás határait és kiterjesztve a művészi kifejezés lehetőségeit. A művészet és a technológia összefonódása lehetőséget kínál arra, hogy feltérképezetlen területeket fedezzünk fel, túllépve a hagyományos korlátokon, és átölelve a mesterséges kommunikációs formák bátor, új világát.

A kortárs diskurzusokat átható techno-optimizmus közepette azonban továbbra is fennáll a humanista kétely. Miközben eligazodunk e digitális birodalom bonyolultságában, megkérdőjelezzük a technológiától való növekvő függőségünk etikai következményeit. Csökkenti-e ez az új keletű függőség az emberi cselekvés jelentőségét? Össze tudjuk-e egyeztetni a technológiai fejlődés csábítását a hiteles emberi tapasztalatszerzés iránti alapvető vágyunkkal?

A technológia és a művészet közötti kapcsolat tele van ellentétekkel és összetettséggel. Történelmileg a művészek mindig is küzdöttek az organikus és a mesterséges közötti feszültséggel, és igyekeztek összeegyeztetni ezeket a látszólag különböző területeket. A technológia és a művészet fúziója azonban lehetőséget kínál arra, hogy túllépjünk ezen a kettősségen, és új kreatív határokat alakítsunk ki. Kritikus fordulóponthoz érkeztünk, és készen állunk arra, hogy a digitális korban újradefiniáljuk a művészi kifejezés természetét.

A "Byte me" kiállítás arra törekszik, hogy kibogozza ezeket a sokrétű narratívákat, megkérdőjelezve az előítéleteket, és elgondolkodtatva. Művészeti beavatkozásaikon keresztül a résztvevő művészek az ember, a technológia és a nem emberi világ közötti kapcsolatok bonyolult hálóját kérdőjelezik meg. A technológia lehetőségeivel és korlátaival foglalkozva rávilágítanak az organikus és a mesterséges közötti bonyolult táncra, arra invitálva minket, hogy kritikusan gondolkodjunk el a helyünkről ebben az állandóan változó tájban.

Miközben bejárjuk a kiállítás terepét, meghívást kapunk arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan alakítja a technológia a felfogásunkat, hogyan kérdőjelezi meg az énképünket, és hogyan határozza meg újra a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkat. A "Byte me" kiállítás teret kínál a párbeszédre, egy helyet, ahol megvizsgálhatjuk létezésünk határait, és elképzelhetünk egy olyan jövőt, ahol a művészi és a technológiai alkotások zökkenőmentesen összefonódnak, új utakat teremtve az emberi kifejezés és kapcsolat számára egy olyan korszakban, amely példátlan lehetőségeket rejt magában.


„Mondva Csinált Dolgok” négy különböző helyszínen megvalósuló kiállításegyüttes, amelyet az MKE Doktori Iskolájának hallgatói közösen hoznak létre. Az egyes kiállításokat összefogó főcím utal a doktori képzés kapcsán felmerülő legalapvetőbb dilemmára: a tudományos és a művészeti megközelítés közötti feloldhatatlannak tűnő ellentmondásra vagyis a nyelvi (szöveges) és a képi (vizuális) leképezés viszonyának problémájára.

A koncepció alaposabb vizsgálatára, továbbgondolására és művészeti eszközökkel való feldolgozására négyféle elképzelés született, amelyek eltérő terekben és időpontokban kerülnek bemutatásra. A különböző egységek az adott csoporthoz tartozó művészek alkotói praxisában fellelhető párhuzamok, valamint az általuk vizsgált témák összefüggései mentén szerveződtek.


BYTE ME

Exhibitors: Igor & Ivan Buharov, Apolka Erős, Judit Eszter Gagyi, Boldizsár Hordós, Adrienn Mária Kiss, Nóra Szabó, Vilmos Vagyóczki

6th June - 7th July 2023

Opening: 6pm, 6th June, 2023

Opening by: Janosov Milan, PhD

Location: ISBN books+gallery

1084 Budapest, Víg u. 2.

Opening hours: Mon-Fri 12-18:00

https://www.isbnbooks.hu/

"Byte me" delves into the intricate interplay between technology and the human/non-human perspective. In an era marked by ever-evolving technological advancements, the traditional boundaries between the organic and the artificial have become increasingly blurred. Haraway's concept of "making kin" resonates deeply within this context, urging us to reconsider our relationship with technology as a form of collaborative engagement.

The algorithms governing online platforms offer a pertinent example of this symbiotic alliance. Through a network of intricate data analytics, these algorithms curate personalized content, tailoring advertisements to our individual preferences. This intimate interconnection between technology and user creates a unique feedback loop, shaping our perception of reality and challenging the notion of objective representation.

New mediums in art have emerged as a direct consequence of these technological developments. Artists now harness cutting-edge tools to express their visions, pushing the boundaries of creativity and expanding the potential for artistic expression. The fusion of art and technology presents an opportunity to explore uncharted territories, transcending traditional constraints and embracing a brave new world of artificial communication forms.

However, amidst the techno-optimism that permeates contemporary discourse, a sense of humanist doubt persists. As we navigate the intricacies of this digital realm, we question the ethical implications of our increasing reliance on technology. Does this newfound reliance diminish the significance of human agency? Can we reconcile the allure of technological progress with our fundamental desire for authentic human experience?

The relationship between technology and art is one fraught with contrasts and complexities. Historically, artists have grappled with the tension between the organic and the artificial, seeking to reconcile these seemingly disparate realms. Yet, the fusion of technology and art presents an opportunity to transcend this dichotomy and forge new creative frontiers. We stand at a critical juncture, poised to redefine the very nature of artistic expression in the digital age.

"Byte me" exhibition seeks to unravel these multifaceted narratives, challenging preconceived notions and inviting contemplation. Through their artistic interventions, the participating artists interrogate the intricate web of connections between humans, technology, and the non-human world. By engaging with the possibilities and limitations of technology, they shed light on the intricate dance between the organic and the artificial, inviting us to critically reflect on our place within this ever-evolving landscape.

As we traverse the terrain of this exhibition, we are invited to contemplate the ways in which technology shapes our perceptions, challenges our understanding of selfhood, and redefines our relationship with the world around us. "Things Made by Telling" offers a space for dialogue, a place to probe the boundaries of our existence and envision a future where the artistic and the technological seamlessly intertwine, creating new pathways for human expression and connection in an era of unprecedented possibility.


"Things Made by Telling" is a group of four exhibitions in four different venues, created jointly by the students of the MKE Doctoral School. The title of each exhibition refers to the most fundamental dilemma of doctoral education: the seemingly irresolvable contradiction between the scientific and the artistic approach, i.e. the problem of the relationship between linguistic (textual) and visual (visual) representation.

To explore this concept in more depth, to think about it further and to elaborate it through artistic means, four different ideas have been developed, presented in different spaces and at different times. The different units are organised along the lines of the parallels to be found in the creative practices of the artists belonging to the group and the context of the themes they explore.

Vallomások helyett: emlékezések?

Megnyitó: 2023.10.11. 18:00
Helyszín: MKE AULA
Megtekinthető: 2023.10.12. – 2023.10.25.

Vallomások helyett: emlékezések?

START 1.0

MKE–Képző–Tervezőgrafika
Megnyitó: 2023.10.13., 17:00
Helyszín: Hírös Agóra
Megtekinthető: 2023.11.05-ig

START 1.0

Csanádi Judit NEM-kiállítása

Megnyitó: 2023.10.06., 17:00
Helyszín: FUGA Budapest Építészeti Központ
Megtekinthető: 2023.10.06–29.

Csanádi Judit NEM-kiállítása

Álmainkban valóra válnak az álmaink

Egy utópisztikus képzőművészeti egyetem
Megnyitó: 2023.10.17., 18.00
Helyszín: MKE, Barcsay-terem
Megtekinthető: 2023.10.18– 12.17.

Álmainkban valóra válnak az álmaink

SZÍNES FÉMEK

A X. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium kiállítása
Megnyitó: 2023.10.03. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.10.03– 13.

SZÍNES FÉMEK

Sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetem Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projektje

Sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetem Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projektje

A MINTÁK KÖTNEK – Chilf Mária

Megnyitó: 2023.09.29. 18:00
Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet-Dunaújváros
Megtekinthető: 2023.09.29– 11.10.

A MINTÁK KÖTNEK – Chilf Mária

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 7.

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

“Horizon Implementation Days”

 2023. október 5., 9:30 – 12:30

“Horizon Implementation Days”

Szabó Ádám: Csokonai 180

Megnyitó: 2023. szeptember 26. 17 óra
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza
Megtekinthető: 2024. május 26.

Szabó Ádám: Csokonai 180

Szinergia

Megnyitó: 2023.09.28.,18:00
Helyszín: MKE – PROFIL Galéria
Megtekinthető: 2023.09.29– 10.14

Szinergia

MŰ-EMLÉK-MŰ / ART-MEMORIAL-ART

Megnyitó: 2023.09.22. 19:00
Helyszín: MAMŰ Galéria
Megtekinthető: 2023.09.22– 10.06.

MŰ-EMLÉK-MŰ / ART-MEMORIAL-ART

Felsmann Tamás kapta a Grafikai Triennálé Nagydíját

A kiállítás november 26-ig látható a Miskolci Galériában

Felsmann Tamás kapta a Grafikai Triennálé Nagydíját

KŐNIG FRIGYES KIÁLLÍTÁSA a Magyar Tudományos Akadémia székházában 

2023.10.05. és 10.27., 16.00– 19.00
Helyszín: MTA Krúdy és Vörösmarty terem

KŐNIG FRIGYES KIÁLLÍTÁSA a Magyar Tudományos Akadémia székházában 

Nemzetközi Mobilitási Iroda személyes ügyfélfogadása

Nemzetközi Mobilitási Iroda személyes ügyfélfogadása

Meghívó – Patay kiállítás

Megnyitó:2023.09.21. 17:00
Helyszín: Szegedi Dóm Látogatóközpont
Megtekinthető: 2023. 09. 21– 12.03.

Meghívó – Patay kiállítás

TÉRFOGLALÁS

VI. SZOBRÁSZ BIENNÁLÉ 
Megnyitó: 2023.09.14., 17:00
Helyszín: MANK Galéria
Megtekinthető: 2023.09.15– 10.13

TÉRFOGLALÁS

echoes

Megnyitó: 2023. 09. 21. 18:00 
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2023. 09. 22– 10. 04.

echoes

Balogh Kristóf József: Nem veszünk semmit

Megnyitó: 2023.09.12., 19:00-20:30
Helyszín: Puccs Contemporary Art
Megtekinthető: 2023.09.12 - 10.06.

Balogh Kristóf József: Nem veszünk semmit

DAAD scholarships for 2024/25

DAAD scholarships for 2024/25

HOMO INHUMANUS – Gaál József

Megnyitó: 2023.09.08. 16:00
Helyszín: SZOLNOKI GALÉRIA zsinagóga
Megtekinthető: 2023.09.08– 10.08.

HOMO INHUMANUS – Gaál József

Ötvös Zoltán – STOP-TIME

Megnyitó: 2023.09.07. 19:00
Helyszín: Neon Galéria
Megtekinthető: 2023.09.11–10.13.

Ötvös Zoltán – STOP-TIME

Visegrad Fellowship Program - Visegrádi oktatói, kutatói ösztöndíjprogram

 (egyéni pályázat oktatóknak, kutatóknak)

Visegrad Fellowship Program - Visegrádi oktatói, kutatói ösztöndíjprogram

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: RRF-212-21-2022-00030

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati határidő: 2023. április 28. és 2023. október 20.

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban

ERASMUS+ PÁLYÁZAT – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

ERASMUS+ PÁLYÁZAT – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására