Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

A 2024 tavaszi félévtől

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók  esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

A 2024 tavaszi félévtől

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.
Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ programban tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási programra pályázó vagy azt elnyert, hazai felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók. A pályázás időpontjában már lezárult mobilitásra visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 250 euró.
Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.
A kiegészítő támogatást a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja az alapösztöndíjjal együtt.

A pályázás módja

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a foreign@mke.hu e-mail címre.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Hiánytalanul kitöltött egyéni pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
  • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója
  • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.

Fontos tudnivaló! Amennyiben a pályázó a felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához.

Pályázati határidő(k)

A 2024/2025 tanévre szóló tanulmányi célú mobilitás estén az Erasmus pályázat benyújtásával egy időben 2024. március 4. 12.00
A 2024. júniusa és 2025. márciusa között kezdődő szakmai gyakorlati vagy diploma utáni szakmai gyakorlati célú mobilitás estén az Erasmus pályázat benyújtásával egy időben 2024. április 30. 12. óráig

A pályázatok bírálatát és a jogosultság megállapítását a küldő felsőoktatási intézmény végzi. Az elbírált kérelmek támogatásáról a küldő felsőoktatási intézmény dönt. A pályázat eredményéről az intézmény a benyújtási határidőt követő 30 napon belül tájékoztatja a hallgatót.
Amennyiben több hallgatói kérelem érkezik, mint a rendelkezésre álló keret, az intézmény saját hatáskörben dönthet a kiegészítő támogatási pályázatok támogatásáról.

Bővebb információért kérjük forduljon a Nemzetközi Mobilitási Irodához (foreign@mke.hu, +36706824582) vagy az intézményi Erasmus+ koordinátorához.

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás szempontrendszere, és a benyújtáshoz szükséges igazoló dokumentumok[1]

Az esélyegyenlőségi szempont megnevezése Az esélyegyenlőségi szemponthoz tartozó alszempontok Igazoló dokumentumok
1. Egészségügyi akadályok a) Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása (A havi 250 eurót meg nem haladó támogatási igény esetén nem szükséges tételes igénylés ill. elszámolás)[2] Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.
2. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok a) Esti vagy levelező szakos hallgatók Bármilyen hivatalos intézményi irat másolata, amiből a képzési tagozat megállapítható.
b) A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott A küldő intézmény által kiállított igazoló dokumentum.
3. Társadalmilag sérülékeny csoportok a) Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a roma etnikai kisebbség tagjai. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy a magyarországi nemzetiségek egyik csoportjához tartozik.
b) A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy magyar kisebbség tagjához tartozik, valamint származási ország állampolgárságát vagy ottani állandó lakcímet igazoló irat másolata.
c) A magyar állam által elismert menekült-státusszal rendelkező hallgatók. A menekült státuszt igazoló határozat másolata.
4. Társadalmi akadályok a) A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a szülők legmagasabb iskolai végzettségéről.
Figyelem! A befejezett szakmunkás tanulmányok középfokú végzettségnek számítanak.
b) A pályázó szülő / gondviselő. Az eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata és a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata az általa eltartott gyermek(ek)ről.
c) Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók (pl. gyermek-otthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesült hallgatók). A szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.
d) Árva/félárva hallgatók. Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, a holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén: az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés, ezen felül a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy árva/félárva.
e) Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a családban eltartott gyermekek számáról, az eltartottak lakcímkártyájának másolata.
5. Gazdasági nehézségek a) Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül vagy részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
b) Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül vagy részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
c) HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
d) „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
e) Roma szakkollégium tagja (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
f) Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
g) Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
h) A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén. Pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása – pl.: a COVID-19 járvány ideje alatt – eltartó tartós betegsége, balesete. Az igazolás lehet: keresőképtelenség igazolás, álláskeresési igazolás, halotti anyakönyvi kivonat (holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), tartós táppénz esetén: orvosi igazolás, ezen felül a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a szociális körülményekben beállt hirtelen változásról
i) Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt.[3] Munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett.
j) A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. Intézményi irat, értesítő másolata.
6. Földrajzi akadályok a) A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa. Lakcímkártya másolata.

[1]A szempontok felsorolása nem fontossági sorrendet jelöl.

[2] További részletek: Az Erasmus+ programban részt vevő, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására.

[3] rövidtávú hallgatói mobilitás megvalósításakor nem pályázható szempont

VÁRATLAN LÁTOGATÓK – Georg Winter performansz

Időpont: 2024. május 25. 14.00–17.00
Helyszín: Ludwig Múzeum, Kiállítótér 2. emelet

VÁRATLAN LÁTOGATÓK – Georg Winter performansz

From Wicker to Spider Threads/Vesszőtől a pókfonálig - Claudia Aranovich argentín szobrásznő előadása

Időpont: 2024. május 24. 10-11:30 óráig
Helyszín: MKE Epreskert, Kő Pál terem

From Wicker to Spider Threads/Vesszőtől a pókfonálig - Claudia Aranovich argentín szobrásznő előadása

Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a kádár-korszakban

2024. május 18. – augusztus 18.
LUDWIG MÚZEUM

Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a kádár-korszakban

Elmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban

Szöveggyűjtemény a művészeti kutatásról  — KÖNYVBEMUTATÓ
Helyszín: MKE, az Intermédia Tanszék kertje.
Időpont: 2024. 05. 27., 17:00 h

Elmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Megnyitó: 2024.05.22. 19:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2024.05.22. – 06.15.

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Festőművész Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető:
1. hét – 2024. május 21-23. 
2. hét – 2024. május 28-30. 

Festőművész Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

A pályázat jelentkezési határideje: 2024. június 16.

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

MKE Doktori Iskola program

2024. május 21. kedd

MKE Doktori Iskola program

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Megnyitó: 2024.05.15. 18:00
Helyszín: VILTIN Galéria
Megtekinthető: 2024.05.15. – 06.15.

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Megtekinthető: 2024.05.13 – 06.16.

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

A KÉRDÉS PILLANATKÉPEI // MKE Doktori Iskola komplex vizsga bemutatója

Hipotézis körkép: nyilvános komplex vizsga és bemutató 2024
Bemutató: 2024.06.16., 18:00
Helyszín: Feszty-ház 
Megtekinthető: 2024.05.17 – 06.11.

A KÉRDÉS PILLANATKÉPEI // MKE Doktori Iskola komplex vizsga bemutatója

HOMESICK – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Megnyitó: 2024.06.07. 18:00
Helyszín: Auróra
Megtekinthető: 2024.06.07– 09.

HOMESICK – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Képző SummArt – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Bemutató időpontja: 2024.05.24., 17.00.
Helyszín: Pikszis Kultúrpont

Képző SummArt – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Ahogy fent, úgy lent - ami nagyban, az kicsiben – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Megnyitó: 2024.05.13. 18:00
Helyszín: FKSE
Megtekinthető: 2024.05.13 – 06.02. 

Ahogy fent, úgy lent - ami nagyban, az kicsiben – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diplomaprojektjei

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

Megnyitó: 2024.05.28. 18:00
Helyszín: ISBN Könyv+Galéria
Megtekinthető: 2024.05.29 – 06.20.

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

ANTIKUPLEREI – Erős Ágost Koppány

Megnyitó: 2024.05.14. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2024.05.15– 25.

ANTIKUPLEREI – Erős Ágost Koppány

Meghívó Nagy Fruzsina habilitációs előadására

Időpont: 2024.05.21. 14:30
Helyszín: Feszty-ház előadóterem

Meghívó Nagy Fruzsina habilitációs előadására

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói kiállítása
Megnyitó: 2024.05.06., 18.00
Helyszín: Eötvös10 Művelődési Ház Pincegaléria
Megtekinthető: 2024.05.07. – 06.16.

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

A PEPITA PÁLYÁZATA FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK RÉSZÉRE

Okoseszközök és a mesterséges intelligencia hatása a családi életre címmel pályázatot hirdet ...
Beadási határidő: 2024. május 31.

A PEPITA PÁLYÁZATA FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK RÉSZÉRE

Pátosz – Mítosz

Kőnig Frigyes képzőművész kiállítása
Megnyitó: 2024.04.27. 16:00
Helyszín: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Megtekinthető: 2024.04.27 – 06.01.

Pátosz – Mítosz

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Pályázz Erasmus+ szakmai gyakorlatra és szerezz munkatapasztalatot külföldön, ösztöndíjjal!
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 27.  16:00

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

Pályázz Erasmus+ szakmai gyakorlatra és szerezz munkatapasztalatot külföldön, ösztöndíjjal!
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 27.  16:00

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

C80 – A rák esztétikája?

Megnyitó: 2024.04.05
Helyszín: Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Megtekinthető: 2024.04.05 – 05.31.

C80 – A rák esztétikája?

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Projekt azonosítószáma: GA 101016460

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

Köszönjük az érdeklődést, kapacitás hiányában nem tudunk több regisztrációt fogadni, szeptembertől újra várjuk a jelentkezéseket

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS