Általános ismertető

A Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszéken folyó munka és az itt oktatott tárgyak jó része az intézmény 1871-es alapításától kezdve, megszakítás nélkül a művészeti alapképzés szerves része. Feladata a minket körülvevő világ jelenségeinek vizuális megértése és lejegyzése, illetve a KÉP-alkotás (analóg, digitális, álló, mozgó stb.) elemi folyamatának elsajátítása.
A Bonczalaktan – majd később Művészeti Anatómia – az embert, mint biológiai lényt vizsgálja a passzív vázrendszertől az azt aktivizáló, vázmozgató izomzat megfigyeléséig. A Térábrázolás keretei között a minket körülölelő tér tapasztalati úton történő leképzését vizsgáljuk, a Művészeti Geometria a spekulatív térelméleteken keresztül mutatja meg az elmélet és a gyakorlat összefüggésrendszerét. A Szabadkézi rajz során módunkban áll gyakorolni az emberi figura valósághű ábrázolásának hagyományát, a kreatív rajzi ön/kifejezéssel együtt. A Digitális tárgyformák (3D) tanegységei pedig lehetőséget adnak arra, hogy az analóg rajzi gondolkodást és gyakorlatot kiszélesítsük a digitális tér eszközeivel.

Pedagógiai gyakorlatunkban törekszünk arra, hogy a leképzés és ábrázolás klasszikus, hagyományos módozatait megőrizzük, miközben folyamatosan újra gondoljuk, kiegészítve a kurrens elméleti és gyakorlati megközelítésekkel.