Miért a mi egyetemünket válaszd?

A 19. században alapított Szobrász Tanszék a tradíció és a progresszió közötti folytonosságot fenntartva végzi munkáját, ami európai összehasonlításban is ritkaságnak számít. Az oktatók a szobrászat történeti tanulságainak tudatosítása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar és egyetemes szobrászati tendenciák megismertetésére. Így a tanszéken folyó alkotómunka a figurális, absztrakt-nonfiguratív és a tematikus, mediális szobrászat problémáira egyaránt kiterjed.

Hogyan történik a képzés?

Az aktív alkotómunkát jól felszerelt gipsz, bronzöntő, kő- és fafaragó, valamint fémmegmunkáló szakműhelyek biztosítják. Az első év általános, alapozó képzését követően osztályvezető tanárok, „mesterek” köré szerveződő osztályokban folyik az oktatás. A gyakorlati műtermi munkát történeti és elméleti kurzusok egészítik ki, amelyek kiterjednek az érmészetre, a szobrászat és az építészet kapcsolatára, valamint az újabb, digitális eszközök használatára, köztük a 3D animációra is. A kivételes adottságú Epreskertben folyó munkát hazai és nemzetközi művésztelepi gyakorlatok egészítik ki.

Milyen lehetőségeim vannak az oktatás ideje alatt?

A növendékek elkészült munkáikat az intézményen belül, az epreskerti Parthenón-fríz Teremben és a Kálvária terében mutathatják be, emellett rendszeres szereplői a hazai és külföldi kortárs művészeti kiállításoknak is. A Tanszék külső megbízásokat is vállal, melyeket hallgatói pályázatok formájában ír ki és valósít meg a műhelyek bevonásával.

Mire számíthatok a képzés végén?

Az 5 éves, osztatlan képzés végén a tanszék szobrászművész diplomát ad, célkitűzése szerint olyan fiatal alkotóművészeknek, akik komoly anyagismerettel és a digitális technikákra is kiterjedő mesterségbeli tudással, esztétikai érzékkel, egyéni művészi programmal képesek bekapcsolódni a hazai és a nemzetközi kulturális életbe.