Általános ismertető

A Vizuális Művészet Tanszék hároméves BA és kétéves MA szintekre osztott képzésben kínál interdiszciplináris alternatívát azok számára, akik vagy még nem döntötték el, hogy melyik képzőművészeti műfaj mellett szeretnének elköteleződni, ezért ki szeretnék magukat próbálni a műfajok mindegyikében, vagy tudatosan eleve az interdiszciplináris megközelítést keresik.

Mindkét képzési szint évfolyamok szerint rendeződik osztályokba, egy-egy osztályvezető mester vezetésével. Ez egyfajta kombinációja a Magyar Képzőművészeti Egyetem hagyományosan alkalmazott mester-rendszernek és a más egyetemeken megszokott évfolyamok szerinti tagozódásnak, egyesítve mindkét rendszer előnyeit.

Vizuális Művész BA

A szak célja olyan vizuális művészek képzése, akik a transzdiszciplináris oktatás során autonóm gondolkodással rendelkező alkotókká válnak, és metodikájukból adódóan elsősorban a kortárs jelenségekre való vizuális reflexiók megfogalmazására koncentrálva fejtik ki tevékenységüket. Képesek a képzőművészeti eszköztár legszélesebb körben történő komplex használatára, birtokában vannak azoknak a technikai, anyaghasználati ismereteknek, amelyekkel ötleteikhez, intuícióikhoz a leginkább adekvát eszközt és módszert találják meg a műalkotások elkészítése során.

Képzőművész MA

A képzés célja olyan autonóm képzőművészek oktatása, akik a művészeti eszközöket, technikákat variábilisan használják, a jelenre kritikai attitűddel reagálnak, a képzőművészet területétől távol eső diszciplínákat is integrálva művészeti tevékenységükbe, kutatásukba. Kreatív módszertani metódusok kialakításával a vizuális koncepció megvalósulásakor a kifejezőeszköz megválasztása a szakmai tartalmat, a látásmódot támasztja alá. A tudatos alkotói folyamatok elsajátításával felkészülnek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.