Kihez fordulhatok?

Kihez fordulhatok?

TANULMÁNYI ÜGYEKBEN

TANULMÁNYI OSZTÁLY
KÖZPONTI ÉPÜLET Fszt.
Félfogadás: hétfő 9.00–12.00; kedd, csütörtök: 13.00–15.00
Telefon: +36 1 666 2528; +36 1 666 2532
tanulm@mke.hu

osztályvezető:
Végh Norbert
e-mail: vegh.norbert@mke.hu

Tanulmányi előadók:

Tóth Brigitta
e-mail: toth.brigitta@mke.hu

Vass Anna
e-mail: vass.anna@mke.hu

TANSZÉKI TITKÁROK

Grafika Tanszék; Tanárképző Tanszék; Idegen Nyelvi Lektorátus
Barbócz Erika
barbocz.erika@mke.hu

Képzőművészet-elmélet Tanszék; Restaurátor Tanszék; Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
Fekete Éva
fekete.eva@mke.hu

Szobrász Tanszék; Látványtervező Tanszék
Ujváry Gabriella
ujvary.gabriella@mke.hu

Festő Tanszék; Intermédia Tanszék; Művészettörténeti Tanszék
Thurzó Ákos
thurzo.akos@mke.hu

Vizuális Művészet Tanszék
Szentirmai- Joly Zsuzsanna

szentirmai-joly.zsuzsanna@mke.hu

NEMZETKÖZI ÜGYEKBEN

NEMZETKÖZI MOBILITÁSI IRODA

Cím: Budapest, Hungária krt. 64.
Postacím: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Tóth-Dolenszky Réka
irodavezető
(Erasmus intézményi koordináció)
e-mail: tothdolenszky.reka@mke.hu
Tel: +36 20 276 4840

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

nemzetközi koordinátor (kiutazó hallgatók, oktatók, munkatársak)
e-mail: foreign@mke.hu
Tel: +36 70 682 4582

Fogadóóra:
Hungária krt. 64: előzetes egyeztetés alapján

Mehrli Zsuzsanna
nemzetközi koordinátor (beutazó hallgatók, oktatók, munkatársak)
e-mail: international@mke.hu
Tel: + 36 30 1747220

Fogadóóra:
Hungária krt. 64: előzetes egyeztetés alapján
Andrássy út 69-71. (TO iroda) : szerda 10.00-12.00; csütörtök 13.00-15.00

Pétsch András
nemzetközi koordinátor (Stipendium Hungaricum, Diaszpóra)
e-mail: sh.koordinator@mke.hu
Tel: +36 30 267 3543
Fogadóóra: Hungária krt. 64: előzetes egyeztetés alapján
Andrássy út 69-71. (TO iroda) : szerda 10.00-12.00; csütörtök 13.00-15.00

HALLGATÓI ÜGYEKBEN

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
IRODA: +36 1 666 2598
központi e-mail-cím: hok@mke.hu


ETIKAI ÜGYEKBEN

MENTOROK

„3. Az Egyetemen mentor segítségét is igénybe lehet venni, aki a zaklatások megelőzésére, a sértettek segítésére az Egyetem polgárait érintő zaklatási (szexizmus, nem kívánt közeledés) ügyekben a segítségkérés módjairól tud tájékoztatást, valamint iránymutatást adni. A mentor hallgatók/egyetemi polgárok által választott vagy tanszékek által kijelölt oktató, dolgozó (tanszékenként olyan oktató, aki rendszeres kapcsolatban áll a hallgatókkal egyetemi munkájuk során).” /MKE Etikai Kódex, IX. Az etikai eljárást megelőző alternatívák /

AZ MKE JELENLEGI TANSZÉKI MENTORAI

Festő Tanszék
Chilf Mária

Grafika Tanszék / Képgrafika Specializáció
Szurcsik József

Grafika Tanszék / Tervezőgrafika Specializáció
Szabó Andrea

Intermédia Tanszék
Bakos Gábor

Képzőművészet-elmélet Tanszék
Varga Tünde

Látványtervező Tanszék
Badacsonyi Brigitta

Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék
Albert Ádám

Restaurátor Tanszék
Galambos Éva

Szobrász Tanszék
Lukács István

Tanárképző Tanszék

KORTÁRS SEGÍTŐK

Konzultáció és tanácsadás céljából kortárs-segítő személy segítségét is igénybe lehet venni. A kortárs segítők fogadják az egyetemi polgárok panaszait, támogatást nyújtanak számukra az érdekérvényesítésben.
A kortáts segítők pontos feladatai és elérhetőségeik:
FELTÖLTÉS ALATT!

ETIKAI BIZOTTSÁG

Az Etikai Bizottsághoz lehet fordulni minden, "szóban vagy tettleg megvalósuló, az Egyetem polgárai által – szándékosan vagy gondatlanságból – megvalósított magatartás" ügyében, "amely az Etikai Kódexben megfogalmazott alapelvekkel és normákkal ellentétes, azok érvényesülését korlátozza vagy megakadályozza." /MKE Etikai Kódex, II. Általános rendelkezések/

Az Etikai Bizottság tagjai:

Dr. Orosz Csaba DLA – oktatói tag:
email: orosz.csaba@mke.hu
telefon: 06-30-174-7216

Heitler András DLA – oktatói tag:
email: heitler.andras@mke.hu
telefon: 06-30-4018-769

Szuchacsev Dávid – nem oktatói tag:
email: szuchacsev.david@mke.hu
telefon: 06-30-158-6332

Bakos Bettina - hallgatói tag:
email: bettina.bakos.b@gmail.com
telefon: 06-30-370-1912


LELKI TÁMOGATÁS, EGÉSZSÉGVÉDELEM

INTÉZMÉNYI PSZICHOLÓGUS
Nedeczky Júlia

Tevékenységének célja:

Lelki egészségvédelem, személyiségfejlesztés; nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése.
Egyéni konzultáció lehetősége Hallgatók és Dolgozók számára.
A tanév során az egyéni konzultációk száma 10 alkalomban / fő limitált.

Rendelési idő: Hétfőtől csütörtökig 10-16 óra.
Rendelési helyszín: Főépület, 2.emelet, 2/a szoba
Elérhetőség és bejelentkezés: nedeczky.julia@mke.hu

Fontos tudni, hogy konzultációk során nem terápia történik, hanem segítő beszélgetés, életvezetési tanácsadás.
A pszichológus felelőssége, hogy a személyre szabott segítség a leghatékonyabb legyen, ezért indokolt esetben (terápiát igénylő-, vagy a pszichiátria hatáskörébe tartozó jelenségek esetén) feladata a tovább irányítás a megfelelő szakintézmény, szakember felé.

Az egyéni tanácsadások, konzultációk keretében felmerülő témák:

 • Önismereti kérdések és fejlődési igények;
 • Önmegvalósítás, ön-kibontakoztatás;
 • Ön-képviselet, nemet mondás, határtartás;
 • Hatékonyság a munkában és az életben;
 • Célok kijelölése, elindulás és haladás;
 • Aktuális élethelyzetben eligazodás és tisztán látás;
 • Tanácstalanság egy döntési helyzetben;
 • Átmeneti elakadások és a továbblépés lehetőségei;
 • Megküzdés a stresszel;
 • Átmeneti hangulati nehézségek;
 • Motivációs nehézségek;
 • Kamaszkori és fiatal felnőttkori sajátosságok;
 • Kiégés és a továbblépés lehetőségei;
 • Nehéz érzelmi helyzetben átmeneti lelki támaszra igény;
 • Magánélet (identitáskérdések / párkapcsolati kérdések);
 • Családi nehézségek;
 • Érdeklődés, pályaorientáció.