MKE Nyelvi képzés

MKE Nyelvi képzés

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2024-től az angol nyelv oktatásának rendszere megváltozik, és a továbbiakban 8 féléven keresztül meghirdetett, egymásra épülő kurzusokkal kerül megszervezésre, a lent található felosztásnak megfelelően.

Célunk, hogy hallgatóink szükség esetén a kezdő (A1) nyelvi szintről 8 félév alatt eljuthassanak a középhaladó-haladó (B1-B2) szintre, úgy, hogy közben megismerkedjenek az egyetem profiljához illő szaknyelvvel is.
Az egyes nyelvi szintek részletes ismertetése ide kattintva megtalálható.

A törvényi előírások szerint minden hallgatónak szaknyelvi tanulmányokat is folytatnia kell a képzés részeként, mely szaknyelvi képzés a záróvizsgára bocsátás, illetve az abszolválás feltétele. (Mentesülés feltételeit a TVSZ 28. § tartalmazza!)
Ezen 8 tárgy tárgy szabadon választható tárgyanként 2 kreditponttal vehető fel, és a hallgató képzésén előírt tantervi szabadon választható tárgyak kreditjei között elszámolásra kerül.

A hallgatók ide kattintva kitölthetik az egyetemi online nyelvi szintfelmérő tesztet, mely segít a megfelelő szintű nyelvi tárgy kiválasztásában, és a teszt végén útmutatást találnak a szóbeli szintfelmérő interjú teljesítéséhez is.

Nyelvi képzés tárgyai

  • Angol nyelv 1 (kezdő - általános)- őszi szemeszter – őszi félévben
  • Angol nyelv 2 (kezdő - általános)- tavaszi szemeszter – tavaszi félévben

Helyszín: főépület, Andrássy út 71. III. emelet 13. Időpont: hétfő 17.45-19.15

A két kurzus célja az CEFR A1 nyelvi szint elérése. Az előzetes felmérést követően a csoportba beosztott hallgatók tudásszintjéhez igazodó nyelvkönyv mentén haladva a 4 nyelvi készséget (hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás) fejlesztjük. A hangsúlyt a szóbeli kommunikációra helyezzük. (30 kontaktóra + 30 óra otthoni tanulás = 60 óra.)

Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok, egymás kikérdezése. Alapvető követelmény az órákon való rendszeres részvétel, az aktív órai hozzáállás és az otthoni tanulás és a házi feladatok elkészítése.

A hallgatók három hetente tesztet írnak, amelyek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A kurzus végén a kurzus anyagából tesztet írunk és mindenki részt vesz egy kb. 10 perces személyes interjún, aminek során a kurzus anyagát és a hallgató fejlődését áttekintik az oktatóval.

  • Angol nyelv 3 (alapozó - általános) - őszi szemeszter – őszi félévben
  • Angol nyelv 4 (alapozó - általános) - tavaszi szemeszter – tavaszi félévben

Helyszín: főépület, Andrássy út 71. III. emelet 13. Időpont: hétfő 14.15-15.45

A két kurzus célja az CEFR A2 nyelvi szint elérése. Az előzetes felmérést követően a csoportba beosztott hallgatók tudásszintjéhez igazodó nyelvkönyv mentén haladva a 4 nyelvi készséget (hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás) fejlesztjük. A hangsúlyt a szóbeli kommunikációra helyezzük. (30 kontaktóra + 30 óra otthoni tanulás = 60 óra.)

Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok, egymás kikérdezése. Alapvető követelmény az órákon való rendszeres részvétel, az aktív órai hozzáállás és az otthoni tanulás és a házi feladatok elkészítése.

A hallgatók három hetente tesztet írnak, amelyek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A kurzus végén a kurzus anyagából tesztet írunk és mindenki részt vesz egy kb. 10 perces személyes interjún, aminek során a kurzus anyagát és a hallgató fejlődését áttekintik az oktatóval.

  • Angol nyelv 5 (középhaladó - szaknyelvi)- őszi félévben
  • Angol nyelv 6 (középhaladó - szaknyelvi)- tavaszi félévben

Helyszín: főépület, Andrássy út 71. III. emelet 13. Időpont: szerda 16.00-17.30

A két kurzus célja az CEFR B1 nyelvi szint elérése. Az előzetes felmérést követően a csoportba beosztott hallgatók tudásszintjéhez igazodó kurzuskönyv alapján haladva a 4 nyelvi készség (hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás) összefüggő fejlesztése A hangsúlyt a produktív készségek fejlesztésére helyezzük. (30 kontaktóra + 30 óra otthoni tanulás = 60 óra.)

Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok, általános és szakmai témák megbeszélése, prezentációk elkészítése és előadása. Az általános nyelvi terület mellett megjelenik a szaknyelvi szókincs fejlesztése és használata is. A klasszikus nyelvtanulás mellett képzőművészeti tárgyú tartalmakat is feldolgozunk kortárs és klasszikus területekről.

Minden hallgató legalább egy prezentációt tart a félév során szabadon választott témából, amelynek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A kurzus végén a kurzus anyagából tesztet írunk, illetve egy mindenki részt vesz egy kb. 10 perces személyes interjún, aminek során a kurzus anyagát és a hallgató fejlődését áttekintik az oktatóval.

  • Angol nyelv 7 (haladó - szaknyelvi) - őszi félévben
  • Angol nyelv 8 (haladó - szaknyelvi) - tavaszi félévben

Helyszín: főépület, Andrássy út 71. III. emelet 13. Időpont: csütörtök 16.00-17.30

A kurzus célja az CEFR B2 nyelvi szint megközelítése. Az előzetes felmérést követően a csoportba beosztott hallgatók tudásszintjéhez igazodó kurzuskönyv és egyéb kiegészítő anyagok alapján haladva a 4 nyelvi készség (hallott szöveg értése, beszéd, írott szöveg értése, írás) összefüggő fejlesztése. A szaknyelvi tartalom mellett megjelennek a B2 szintű (középfokú) nyelvvizsgák felkészítő feladatai, a kurrens online médiatartalmak, valamint az academic writing, mint műfaj megismerése. A hangsúlyt a produktív készségek fejlesztésére helyezzük. (30 kontaktóra + 30 óra otthoni tanulás =60 óra

Minden órán előfordulnak kommunikációs feladatok, szerepjátékok, általános és szakmai témák megbeszélése, prezentációk elkészítése és előadása, az előadásokhoz való aktív hozzászólás, cikkek, beszámolók írása.

Minden hallgató legalább egy prezentációt tart a félév során az oktató által kijelölt témából, amelynek eredménye beszámít majd a kurzus végén zajló értékelésbe. A kurzus végén tesztet írunk, illetve mindenki részt vesz egy kb. 10 perces személyes interjún, aminek során a kurzus anyagát és a hallgató fejlődését áttekintik az oktatóval.