Szakdolgozat

Információk a szakdolgozat beadásával kapcsolatban

Szakdolgozat

Információk a szakdolgozat beadásával kapcsolatban

A szakdolgozatot 2 nyomtatott példányban, az aláírt konzultációs lappal és az aláírt plágiumnyilatkozattal együtt a Tanulmányi Osztályon kell leadni az alábbi határidőknek megfelelően.

A konzultációs lap és a plágium nyilatkozat a mellékelt linkeken letölthető.

A szakdolgozatot, a konzultációs naplót és plágium nyilatkozatot PDF-ben a mellékelt Szakdolgozat feltöltési útmutatónak megfelelően a könyvtári elektronikus rendszerbe is fel kell tölteni.

A restaurátorművész szakos hallgatóknak a restaurálási munka dokumentációt is fel kell töltenie a könyvtári rendszerbe (nappali hallgatóknak külön PDF fájlban, levelező hallgatóknak a szakdolgozati fájl részeként.)

Fontos! A szakdolgozatot (PDF-ben) a saját szak tanszéki adminisztrátora részére is meg kell küldeni az alábbiakban megadott határidőknek megfelelően.

Beadási/feltöltési határidők:

  • nyomtatott példányok esetében
    minden szak hallgatójának (kivéve restaurátorművész nappali munkarend): 2023. május 08. (hétfő) 16 óra
    restaurátorművész szak nappali munkarend hallgatóinak: 2023. május 22. (hétfő) 16 óra

Aki a fenti időpontokig nem adja le a szakdolgozatát és mellékleteit a TO-n, annak erre már csak kérelemmel lesz lehetősége, a lentebb leírtaknak megfelelően.

A könyvtári rendszerbe történő elektronikus feltöltés menetéről a mellékelt pdf-ben talál részletes tájékoztatást, és az abban megadott e-mail címre van lehetőség kérdést elküldeni, vagy problémákat jelezni.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a könyvtári rendszer a fenti határidő időpontjában lezár, és nem enged már ezt követően a hallgatóknak feltöltést indítani.

Ha nem tölti fel időben az anyagát, akkor erre már csak kérelemmel lesz lehetősége a lentebb leírtaknak megfelelően.

Határidőn túli szakdolgozat-leadás és elektronikus feltöltés

Amennyiben a fenti határidőkig nem történik meg a szakdolgozat leadása és/vagy feltöltése, akkor lehetőség van a szakdolgozat késedelmes beadására a Tanulmányi Osztályon, illetve az elektronikus feltöltés pótlására, a határidőt követő 1 héten belül, legkésőbb 2023. május 15. (hétfő) 16 óráig.

A késedelmes beadás/feltöltés igénylésére kérelmet kell indítani a Neptunban legkésőbb 2023. május 08. éjfélig, és beadása 2000 Ft/nap késedelmi díjjal jár, melyet a Tanulmányi Osztály ír ki az érintett hallgató részére, a szakdolgozat és aláírt mellékletei leadásának napján.

A kapcsolódó kérelmet a Neptun rendszerben lehet majd elindítani, az Ügyintézés/Kérvények menüpontban, a „Szakdolgozat késedelmes beadása” kérelemmel lehet kérvényezni. A kérelem várhatóan 2023. május 02. napjától lesz elérhető a Neptun rendszerben.

Határidőn túli feltöltés kérelmezése esetén a szakdolgozat és mellékletei elektronikus könyvtári rendszerbe feltöltésére új határidőt kapnak a Neptun kérelmet benyújtó hallgatók, melyről a Neptunban kapnak üzenetben majd tájékoztatást.