Milyen restaurátorművészeket képez ez a szak?

A Restaurátor Tanszék az Iparművészeti Restaurátor Specializáción szilikát, fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr és fa-bútor restaurátorművészeket képez. A tanszék célja a hallgatók felkészítése önálló restaurátori tevékenységre és kutatómunkára, valamint ezek professzionális dokumentálására.

Mire tanít meg a Restaurátorművész szak?

Az oktatás a szakterületek sokrétű feladatának megismertetésére, az alkalmazott művészeti és technológiai eljárások elsajátítására fókuszál. A különböző fém, kerámia, üveg, papír, fa, bőr, textil és műanyagok megismerése anyagtani előadások és készítéstechnikai gyakorlatok során valósul meg, előkészítve a különböző régészeti, néprajzi és iparművészeti műtárgytípusok konzerválásához, restaurálásához szükséges szemléletmód és technikai ismeretek elsajátítását. Az oktatást mikroszkópos laboratórium segíti, amely a természettudományos vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére. A képzés lehetőséget nyújt magas szintű elméleti-, gyakorlati- és kutatómunkára.

Mit fogok tanulni?

A hallgatók az 5 éves, osztatlan képzésben működő graduális képzés keretében anyagtani- és készítéstechnikai ismereteket, kémiát, művészet- és művelődéstörténetet, muzeológiát, specializációk szerinti művészettörténetet tanulnak, és műtárgyakon végzett konzerválás-restaurálás gyakorlatokon vesznek részt.

Miért jó döntés a Restaurátorművész szak?

A Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben zajló iparművészeti restaurátorképzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik önállóan képesek elvégezni és kiértékelni a műtárgyak készítéstechnikai- és anyagvizsgálatait, felmérni állapotukat, megtervezni és kivitelezni azok leletmentését, tisztítását, konzerválását és restaurálását. Kellő felkészültséget nyernek továbbá a muzeológusokkal és természettudományos szakemberekkel folytatott együttműködésre, valamint a műtárgyvédelmi szempontból megfelelő múzeumi környezet megteremtésére és annak ellenőrzésére. A végzős hallgatók diplomamunkáit 2002 óta a Magyar Nemzeti Múzeum mutatja be.