/please scroll down for english version/

A Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményeinek feltárása és feldolgozása több mint két évtizede folyik, párhuzamosan az intézménytörténeti kutatásokkal. Az egyetem rendszeresen bemutatja kiállítások és kiadványok formájában, valamint az Interneten teszi hozzáférhetővé a közönség és a kutatók számára az eredményeket. Jelen bemutató tekinthető a 2016-ban rendezett kiállításunk (www.mke.hu/fotomodell) folytatásának is. Ám míg ott a cél a fotógyűjtemény sokrétű, gazdag anyagának átfogó felmutatása volt, a megközelítés módja most jelentősen eltér az első kiállításétól. A gyűjtemény kontextusában arra vagyunk kíváncsiak, kik használtak, készítettek vagy készíttettek fényképeket, mikor, hogyan és miért? Kik foglalkoztak a Mintarajztanodában, az MKE előd intézményében fotográfiával, mit gondoltak erről az új médiumról, mire volt jó és mire nem, mit árulnak el maguk a fotográfiák az akkori intézményről és a szereplőkről? A válaszokhoz segít, ha feltárjuk a kor hangulatát, ízlését, gondolkodását: közelebbről azt a környezetet, amelyben e képek akkor és most (voltak) találhatók s amelyre vonatkoznak. Egyúttal megismerhetjük az 1860-as évektől az 1910-es évekig terjedő időszak intenzíven változó, alakuló képi világát, a művészet és nyilvánosság, képipar és termékei alapvető átalakulását. A kiállításon tematikus csoportokba rendezve láthatók művek és dokumentumok, eredetiek és reprodukciók. Az előkészítés során lényeges szempontként merült föl, mit tekintsünk egy történeti jelentőségű fényképnél eredetinek? A tárgyat, vagy a megőrzött és az évek során változó, halványuló, módosuló fényinformációt, ami miatt a fénykép készült? Jelen bemutatónál úgy döntöttünk, hogy alkalmasint kiszabadítjuk a valaha volt fényterek nyomait az aktuális méretek és tónusértékek csapdájából.

Új művek – kortárs reflexiók: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatóit felkértük, hogy a 2016-os bemutatóhoz hasonlóan készítsenek a kiállítás témájához kapcsoló új műveket, saját szempontjaik szerint, így a kiállításon hét új mű lesz majd látható.

KORTÁRS KIÁLLÍTÓK

BARNAFÖLDI Anna, Manuel F. CONTRERAS, DOBÓ Bianka, KOLLER Margit, PÁLINKÁS Bence György, PETERNÁK Anna, PETTENDI SZABÓ Péter.

A TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ALKOTÓI

BALLÓ Ede, Adolphe BRAUN, Giacomo BROGI, ERDÉLYI Mór, FABINYI Lili, Adolphe GOUPIL, Franz HANFSTAENGL, Dr. Hermann HEID, HUSZÁR Adolf, KLÖSZ György, KOZMATA Ferenc, Jean Pierre Philippe LAMPUÉ, Jean LAURENT, LOTZ Károly, MORELLI Gusztáv, Giovanni Battista PIRANESI, Robert RIVE, Giulio ROSSI, SIMONYI Antal, Giorgio SOMMER, STROBL Alajos, STROBL Alajosné Kratochwill Alojzia, Marianne STROBL, UHER Ödön, WEINWURM Antal, Josef WLHA, ZELESNY Károly

A felejtés emlékei nem kizárólag az MKE gyűjteményéből származó műveket mutat be, a témacsoportokat kiegészítettük kölcsönzött, releváns munkákkal, gazdagítva a lehetséges értelmezések kontextusát. Köszönjük a közreműködő intézményeknek és magánszemélyeknek segítségüket illetve támogatásukat.

Köszönjük a közreműködő intézményeknek és magánszemélyeknek segítségüket illetve támogatásukat: Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest Gyűjtemény, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Adattár, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, illetve DEMETER Zsuzsanna, NAGY Zita, PÁLINKÁS Réka, SÁNDOR Tibor
Külön köszönet STRÓBL Mátyásnak

A kiállítás előkészítésében és megvalósításában közreműködtek: ANTAL ISTVÁNNÉ Edina, BOJTOS Anikó, HORVÁTH TAKÁCS Balázs és az MKE könytár dolgozói. KOZMA Éva, MAJKÓ Katalin, MAJSAI Réka, SZEGEDY-MASZÁK Zoltán és az MKE Doktori Iskola
Restaurálás: FÜSPÖK Zoltán, SZALAI Veronika
Kiállításépítés: GYŐRI István
Fotó: PETTENDI SZABÓ Péter, asszisztens GYAPJAS Anna
Grafika: CZEIZEL Balázs
Web: NYÍRY Géza
Sajtó: CSEJDY Réka
Technikai segítség: Artus Stúdió, C3 Alapítvány.

A kiállítás kurátora: PETERNÁK Miklós

Nyitva a hét minden napján: 2018. 02/16 – 2018. 03/25, 10.00–18.00

A kiállítás kísérő rendezvényei:

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

fotó_modell_2_meghívó.pdf

www.mke.hu/fotomodell2


MEMORIES OF FORGETTING – PHOTO / MODEL 2

Exhibition of the Library, Archives and Art Collections of the Hungarian University of Fine Arts and the Doctoral School

Hungarian University of Fine Arts, Barcsay Hall, 1062 Budapest, Andrássy út 69.

Opening: 15 February 2018, Thursday 6:00 pm

The Hungarian University of Fine Arts has been uncovering and processing its Art Collections for over two decades, in parallel with ongoing research on the history of the institution. The University regularly makes the results of this undertaking accessible to the public and to scholars in the form of exhibitions, publications, and online. This present show can be regarded as a continuation of the exhibition held in 2016 (http://www.mke.hu/fotomodell/en/index.html). While the aim in the previous exhibition was to offer a comprehensive presentation of the rich material comprising the photography collection, the present show takes a significantly different approach. What we are interested in, within the context of the Art Collections, is who used photographs, who took them – or had them taken – when, how and why? Who at the Hungarian Royal Drawing School (the institution which preceded the HUFA) was engaged in photographic activities? What did they think of this new medium? What was it good for, what was it not suitable for? What do the photos themselves have to tell us about the former institution and its actors? In finding answers to these question, it helps to invoke the atmosphere, tastes and thinking of the era: to have a closer look at the milieu in which these photos were – and can now – be found, and to which they pertain. At the same time, we can gain insight into the intensively changing visual world of the period between the 1860s and the 1910s and the basic transformation that occurred during this time in art and the public sphere, as well as in the visual industry and its products. The exhibition showcases artworks and documents – originals and reproductions – arranged into thematic groups. During the preparatory stage, one of that questions that gained considerable importance was what should be regarded as original in case of a photograph of historical significance. Should it be the object itself or the “light-information” it captured (the purpose for which it was taken), which has been changing, fading and transforming through the years. In this present exhibition, we have decided to liberate, in some instances, the traces left behind by once-existing spaces of light from the trap of actual sizes and tone values.

New works – contemporary reflections: Students of the Doctoral Programme of the Hungarian University of Fine Arts have been invited to create new works in connection with the theme of the current exhibition (similarly to how it was done for the 2016 show), in accordance with their own points of view. As a result, seven new works of art will be displayed

ARTISTS IN THE EXHIBITION
Anna BARNAFÖLDI, Manuel F. CONTRERAS, Bianka DOBÓ, Margit KOLLER, Bence György PÁLINKÁS, Anna PETERNÁK, and Péter PETTENDI SZABÓ

ARTISTS IN THE HISTORICAL EXHIBITIONS
Ede BALLÓ, Adolphe BRAUN, Giacomo BROGI, Mór ERDÉLYI, Lili FABINYI, Adolphe GOUPIL, Franz HANFSTAENGL, Dr. Hermann HEID, Adolf HUSZÁR, György KLÖSZ, Ferenc KOZMATA, Jean Pierre Philippe LAMPUÉ, Jean LAURENT, Károly LOTZ, Gusztáv MORELLI, Giovanni Battista PIRANESI, Robert RIVE, Giulio ROSSI, Antal SIMONYI, Giorgio SOMMER, Alajos STROBL and his wife Alojzia Kratochwill, Marianne STROBL, Ödön UHER, Antal WEINWURM, Josef WLHA, Károly ZELESNY

Memories of Forgetting will also present works from outside the University’s Art Collection; the various thematic groups are supplemented by other relevant works that have been loaned to us, thereby expanding the context of possible interpretations.

We would like to thank all the participating institutions and private individuals for their help and support: the Budapest History Museum – Kiscell Museum, the Metropolitan Ervin Szabó Library – Budapest Collection, the Museum of Fine Arts – Archives of the Hungarian National Gallery, the Semmelweis Medical History Museum, the Alajos Strobl Memorial Foundation, as well as Zsuzsanna DEMETER, Zita NAGY, Réka PÁLINKÁS, and Tibor SÁNDOR
Special thanks are due to Mátyás STRÓBL for his generous help and cooperation.

The exhibition was prepared and realized with participation by: Edina ISTVÁNNÉ ANTAL, Anikó BOJTOS, Balázs HORVÁTH TAKÁCS, Mária KATONA, Balázs KICSINY, Éva KOZMA, Katalin MAJKÓ, Réka MAJSAI, Zoltán SZEGEDY-MASZÁK
Conservation: Zoltán FÜSPÖK, Veronika SZALAI
Exhibition was set up by: István GYÖRI
Photography: Péter PETTENDI SZABÓ with the assistance of Anna GYAPJAS
Graphics: Balázs CZEIZEL
Web: Géza NYÍRY
Communication: Réka CSEJDY
Technical support: Artus Studio, C3 Foundation

Concept and curator: Miklós PETERNÁK

On view: 16 February – 25 March 2018, daily 10:00 am–6:00 pm

Supported by: National Cultural Fund of Hungary

photo_model_2_invitation.pdf
www.mke.hu/fotomodell2/en