„A halottak élén” – Major János világa

„A halottak élén” – Major János világa

Major János: Élő síremlék, 1973

„A halottak élén” – Major János világa

Magyar Képzőművészeti Egyetem

2013.03.13. – 2013.04.13.

Megnyitó: 2013. március 12-én 18 órakor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében

Köszöntőt mond: Prof. Kőnig Frigyes Dr. habil DLA, rektor

A kiállítást megnyitja: Marosi Ernő művészettörténész

Kurátor: Véri Dániel

Projekt koordináció (MKE): Lázár Eszter és Kozma Éva

Major János

Major János (1934–2008) művészetét a nagyközönség kevéssé ismeri, szakmai körökben azonban a magyar neoavantgárd, az Iparterv-generáció legendás alakjaként tartják számon. Ugyan 1989 óta több alkalommal volt egyéni kiállítása, monografikus igényű bemutató mindezidáig nem jött létre. Ezt a hiányt pótolja – legalábbis részben – „A halottak élén” – Major János világa című tárlat.

Tematikus kiállításról van szó, amely korlátozott számú művön keresztül nyújt hiteles betekintést az életműbe. A választott szempont a művész minden alkotói periódusa számára releváns, így az oeuvre legkisebb közös többszörösének tekinthetjük. Az elmúlás témája, valamint a temetők különös, esetenként groteszk világa hamar felkeltette Major érdeklődését, a korai fotókat később body art és konceptuális munkák követték, majd a temetői ikonográfia grafikai recepciója. Major sírkőfotói a hetvenes években komoly hatást gyakoroltak Huszárik Zoltánra, míg a Kis Varsó csoport főként Majorral foglalkozó művének alapmotívuma is sírkőhöz kapcsolódik. A zsidó temetők témájával egyes műveken összekapcsolódik a tiszaeszlári vérvád, amelynek művészi feldolgozásai közül Major munkája (Scharf Móric emlékezete, vaskarc, 1966) kiemelkedik mind összetettsége, mind korai dátuma miatt.

A kiállított művek sora értelmezhető traumát jelentő élmények feldolgozásaként is. Legyen szó a Majort és családját is érintő holokausztról, az 1956-os forradalomról, vagy éppen a társadalmat felkavaró tiszaeszlári vérvádról, a művész minden esetben megtalálta a módját annak, hogy a tragikus eseményeket művészetének ihletforrásaként használja. Erre a művészi stratégiára utal az Adytól kölcsönzött cím is.

A kiállítás kronologikusan és tematikusan épül fel. Az első szekció az Erőltetett menet (1955), amely egyszerre utal Radnótira és a művész édesapjára, aki munkaszolgálatosként halt meg. Ezután szerepel az 1956-os forradalom az Akasztott emberrel (1957) és vázlataival. A harmadik szekció a tiszaeszlári vérvádé, itt a Scharf Móric emlékezetének (1966) két változata áll a középpontban. Ezt követik a sírkőfotók, valamint a hatvanas évek végétől-hetvenes évek elejétől az előbbiek felhasználásával készült, konceptuális művekként számon tartott munkák. Az első termet az 1973-as, balatonboglári Élő síremlék zárja, amely Major egyetlen body art munkája.

Kevéssé közismert tény, hogy a művész 1976-tól a Budapesti Történeti Múzeum grafikusaként dolgozott. A budavári gótikus szoborlelethez készült rekonstrukciók közül a tárlaton szerepelnek mind szín-, mind formai rekonstrukciók (1976, illetve 1986 után). A nyolcvanas évektől az önmagát karikaturisztikusan, erotikus utalásokkal megjelenítő, illetve perspektíva-csalódásra építő grafikákból is szerepel néhány, így látható a Don Juan és a kőszobor című képregény (1988), több Önsíremlék, illetve egy tematikusan kapcsolódó koincidencia, a Memorial of Platonic Love (2005). A kiállítást két, bemutatott munkákhoz kapcsolódó film zárja, a részben Major sírkőfelvételeinek hatására született A piacere című, Huszárik Zoltántól (1976), illetve Erdély Miklóstól a Verzió (1979–1981), amely több ponton is a Tiszaeszlárt feldolgozó vaskarccal állítható párhuzamba.

Véri Dániel

Eseménynaptár

A kiállítást kísérő kétnyelvű katalógus bemutatójának időpontja később kerül meghatározásra, a kötetet Beke László művészettörténész mutatja majd be.

március 12. (kedd) 18.00

„A halottak élén” – Major János világa
A kiállítást megnyitja: Marosi Ernő, művészettörténész
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.

március 14. (csütörtök) 21.00

Tilos Rádió, Alkotás útja: Major János munkássága, beszélgetőpartnerek: Horváth Balázs, Sugár János, Véri Dániel.

március 18. (hétfő) 17.00

A kurátor tárlatvezetése a kiállításon.

március 20. (szerda) 13.40

Kapcsolódó program: A Sakter polka és társai: a tiszaeszlári vérvád zenei szubkultúrája, Véri Dániel előadása az Identitás-kreációk a művészetben II. című konferencián.
Helyszín: ELTE Művészettörténeti Intézet, Fülep Lajos terem (Főépület, I. 112.), 1088 Budapest, Múzeum körút 4–8.

március 27. (szerda) 18.00

Hatvanas évek: Major János grafikái, kerekasztal-beszélgetés Maurer Dóra, Véri Dániel és további meghívottak részvételével.
Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.

április 2. (kedd) 17.00

A kurátor tárlatvezetése a kiállításon.

április 4. (csütörtök) 18.00

A tranzit. hu kapcsolódó rendezvénye: Zsidó identitás és holokauszt trauma, kerekasztal-beszélgetés.
Helyszín: Majakovszkij 102., a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102.

április 4. – május 10.

A tranzit. hu kapcsolódó kiállítása: Tabutéma – válogatás Major János műveiből.
Helyszín: Majakovszkij 102., a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102. (Látogatható előzetes bejelentkezés alapján: +36305702034.)

április 10. (szerda) 18.00

Tiszaeszlár: Németh Hajnal Hamis vallomás c. művének vetítése és ehhez kapcsolódó beszélgetés.
Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Vetítőterem, 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.

április 13. (szombat) 12.00

A kurátor tárlatvezetése a záró kiállításon.


Marosi Ernő: Major János: A halottak élén

A cím Ady idézet: ennek a kiállításnak az egyetlen olyan eleme, amelynek kölcsönzése, tekintve az idő és a kontextus különbségét, magyarázatot igényel. Ady Endre A halottak élén című, életében utolsóként megjelent kötete négy évvel a Ki látott engem? után jelent meg, a háború előérzetét, majd az első világháború borzalmait követő nagy versekkel. A kötet címadó verse tartalmazza ennek az érzésnek egyik világos megfogalmazását: „Most leltem meg a csapatom,/ Az Életből kikényszerültet”. Ady pesszimizmusát („Véres, szörnyű lakodalomba / Részegen indult a Gondolat”) még enyhítette, hogy nem tudhatta: a világ egy újabb harmincéves háború és jóvá nem tehető tapasztalatok előtt áll. Tragikus érzését és undorát enyhíti társának jelenléte: „Nézz, Drágám, rám szeretve, / Téged találtalak menekedve / S ha van még kedv az aljas világban: / Te vagy a szívem kedve.”. – A halottak élén járni is avantgarde helyzet. De összehasonlíthatatlan a Major János avantgarde-jával.

Ennek jellemzésére helyesebbnek találom Körner Éva 1997-es, benső barátságból fakadó, egyszerre találó és aggódó jellemzéséből néhány mondatot kölcsönözni. Az IPARTERV-kiállítás részvevőiről írva állapítja meg: „A csoport közös vonása a tagadás volt, de látensen ott élt a remény, hogy a végleges, halálos döfés olyan rombolást hoz létre, amely humuszt teremt a tiszta, az új fogantatására. Major volt az egyetlen, aki abszolút negatív szemléletű maradt.” – Világfelfogásának két elemét emelte ki; mindkettő homlokegyenest ellentéte az Adyénak. Az egyik, hogy „… élesen, kegyetlenül harcolt, de a pengét önmaga ellen is fordította. Miért vádolta önmagát is? Mert még utólag is elfogadta a rejtett magyar játékszabályt, hogy aki zsidó, az gyenge is, azt alaptalan vádakkal vádolhatják: azt hogy bűnbak.” S a másik: „»János és a nők« … Kizsákmányolói annak a János-személyiségnek, amelyet magáról felrajzolt.” S az eredmény „az ítélet: »Major antiszemita és pornográf!«” Körner Éva kulcsot keresve Major János bűnbak-szerepet évezredes örökségként vállaló, azt – a vád mindkét elemét – önkínzóan elemezve eltúlzó attitűdjére, talán még nem volt egészen teljes tudatában, s különösen nem dokumentációja birtokában annak, hogy a kettős vád megfogalmazásában politikai- illetve erkölcsrendészeti cinikus manipulációk (a „kis magyar pornográfia” kultúrája) nagy szerepet játszottak. A cinizmusra adott cinikus válasz mint védekezési taktika?

Ennek az attitűdnek, a magányos harcos stratégiájának kialakulásával és alakváltozásaival foglalkozik ez a kiállítás, amely változatlanul ki van téve az „antiszemita és pornográf” jelzők hamari, minden más megfontolást megelőző adományozásának, s ezzel az elutasításnak. Büszke vagyok arra, hogy rendezője a tanítványom az ELTE művészettörténet szakán és doktori iskolájában. Ez a mostani kiállítás egy még csak 79 éve született emberről – kortársunkról! – egy készülő doktori disszertációnak szánt monográfia mellékterméke és bizonyítási kísérlete. Kérem, fogadják befogadásra kész szemmel, magyarázatra nyitott elmével Véri Dániel válogatását, a kiállításban és a hamarosan megjelenő katalógusban található interpretációját.

Magam csak meglehetősen későn, 1976-1978 tájától, a Zsigmond-kori szobrok töredékeiből álló 1974-es lelet feldolgozásában Zolnay László munkatársaként ismertem meg személyesen Major Jánost, aki akkor már nem hasonlított arra a dinamikus, kemény avantgarde művészre, akire kortársai korábbról emlékeztek. Túl volt már többszöri rendőrségi meghurcoltatásán, túl emberi kapcsolatainak felbomlásán, túl a pszichiátriai kezelésen is: rejtőzködő, csendes szavú, a Budapesti Történeti Múzeum padlásszintjén berendezett munka- (inkább rekeszét, mint) szobáját csak kávéivásra és dohányzásra hagyta el. Ő lett bizonyos mértékig a régészek szeme, dolga az volt, hogy lerajzolja, amit elé tettek. Zolnay eredetileg – nagyon helyesen – azt kívánta tőle, hogy a sok festés, aranyozás többnyire csekély és, mint előre látható volt, hamarosan elpusztuló nyomait rajzokon rögzítse, s akvarellel lavírozott rajzokon adja vissza – anélkül, hogy az eredetiket meg kellene hamisítani – ezek egykori színes megjelenését. Bravúros fotórealista rajztechnikája erre kiválóan alkalmassá tette, a rajzoló fürkésző szeme aztán elenyészett formákat is felfedezett a töredékeken; Major Jánost aztán a ház ügyesebb régészei sorra kérték fel leleteik ugyanilyen agnoszkálására és dokumentálására, Idővel a rekonstrukciókból sajátos, gyakran fotónagyításokat olajfestményként továbbfejlesztő, önálló kompozíciók is születtek: a színes vagy festetlen szobrok álló alakokként, rendszerint sötét tónusú, díszletszerű térbeli dobozokban, különös, éles megvilágításban. A 20. század első harmada metafizikus festészetének, egy vele járó különös, kellemetlenül szorongató hangulatnak reinkarnációja jelenik meg ezekben a művekben. Egy-egy internacionális gotikus lovagot Leporello is megszólíthatna: „O statua gentilissima del Gran Commendatore!” – és nem tévedne. Major ezekben a művekben saját, korábban a síremlékek világában szerzett tapasztalatait, majd hamarosan a temetői motívumgyűjtés gyakorlatát is folytatta, s maga is Don Giovanni jelmezében ironizált különös szenvedélyén, fényképezőgépével támadva az örök asszonyi szépséget, és fordított Pygmalionként fogadva sikeresen életre keltett Galateájától a jól irányzott seggberúgást.

Az 1980-as években – részben a múzeumi foglalatosság nyomán – mintegy körkörösen, ahogyan a sötétben, viharban és ködben bolyongók, visszatért korábbi munkáihoz: a realista elemekkel felfokozott hatású karikatúra-kompozíciókhoz – ki ne érezne felhőtlen nevetés helyett viszolygást harsány, olykor trágár hangnemük miatt? – a szürrealista indíttatású konceptekhez, olyan kompozíciókhoz, amelyeket a hetvenes évek egy mélypontján meglehetősen szisztematikusan megsemmisített, híven ahhoz a büszke szokásához, hogy nem teljes értékű műveit rendszeresen irtotta. Erről már 1967-ben beszámolt a nagy, mindig érzékeny felfedezőnek, Frank Jánosnak. Frank János úgy mutatta be őt, mint akit a képzőművészek fiatal létére máris mesterükként tisztelnek. Az 1950-es évek elejének Képzőművészeti Főiskoláján tanulta meg a fotografikus hűségű és illúziót keltő festés, rajzolás eljárásait, majd kirúgatása után, Koffán Károly grafikai osztályában fordult a mélynyomású sokszorosító technikákhoz, a médiummal való kísérletezéshez. Megvolt – s nemcsak a szocreál historizálás elvei szerint – a Koffán osztályát 1956-ban végző Kondor Bélával, a szintén Ék Sándor osztályát látogató Maurer Dórával közös lelkesedése a klasszikus grafika hangneme iránt: Frank Jánosnak Dürert és Grünewaldot említette. És kifejtette neki meggyőződését is, hogy „Már a puszta, csiszolatlan lemez levonatának is van egy sajátos tónusa… Olyan hatású grafikai felületet ad ez, mint a külváros füstös levegője. Ez az én világom.” – majd beszámol kísérletezéséről, a vaskarccal szerzett tapasztalatairól.

Fel kell figyelnünk arra, ahogyan ekkor a sokszorosítás művészetét dícsérte: „Olyasmi ez, mint a könyvnyomtatás: sokszorosított igazság”. – Egy kereső művész jelmondata ez. Az írott szöveghez való viszonya mindig megmaradt, a stílus változott: expresszivitás a Radnóti sorsát idéző rajzban, a Derkovitsot és Goyát egyszerre idéző, Köztársaság-téri akasztott rézkarcán, a szürrealizmus egyszerre borzalmat, triviális iszonyt és az ösztönélet alantasságait vegyítő homályát a tiszaeszlári témakört feldolgozó grafikákon. Tabukat törnek meg ezek a művek, s nemcsak a mózesi második parancs ábrázolási tilalmának, hanem a közízlésnek és a társasági illemnek az értelmében is: a kimondhatatlant, az öntudat alattit, az elfojtottat firtatják vagy tárják ki – mindig öniróniával is.

Ennek a tabutörésnek morbid tárgyává válik az elmúlás is: a temetői gyűjtés eredményei kispolgárok félig, jól-rosszul elfojtott gyászának dokumentumai, az isteni teremtéssel versengő alakteremtés helyett emberi vacakok, rollerek, iskolatáskák, csupa olcsó tömegtermék fotón, manipulált fotónyomatokon vagy grafikákon, amelyek mindezeket alávetik „a külváros füstös levegője” fentebb említett hatásának. Soha környezeti pollúciót így nem azonosítottak a tónusfestészet médiumával! A kész tömegtermék Major számára mindenekelőtt a gondolattalan miliő tartozéka: nem sokkal később ebben áll vitája a pop art-ról Lakner Lászlóval és Jovánovics Györggyel is. Ő mindenekelőtt a koncept art művelője: emlékezzünk: a „sokszorosított igazságé”. Ebbe az irányba terelik az 1970-es évek elejének nevezetes akciói: Beke László 1972-ben teszi közzé és elemzi sírkőfotóinak gyűjteményét, az ugyancsak általa kezdeményezett Elképzelés-projektben is egy olyan fejtegetéssel vesz részt, amelynek kiindulópontja egy bizonyos Kubista Lajosnak és családjának farkasréti síremléke. Eredménye pedig egy – ráadásul engedély nélkül – külföldre jutatott, különös szillogizmus, amelynek végeredménye az, hogy Budapesten ugyan nagy emberek születtek, itt még semmilyen izmus nem született, s mivel ez tény (bár nem az!) egyedül a Fact-art születhetett (volna) Budapesten. Egy másik szillogizmus szerint „Magyarországon kiváló férfiak születnek és külföldön halnak meg / külföldön nagy eszmék születnek és Budapestre jönnek meghalni / Budapest egy eszme necropolisa” – elég ok a nyomozásra.

1973-ban, a balatonboglári kápolnában a body art-tal is kísérletezik. A talapzat egy sírkő, azon áll – a fényképek szerint változó gesztusokkal – a csak egy ágyékkötőt viselő Major, egy Pravdával (lásd már 1967-ben: „sokszorosított igazság”) a lába alatt, mintegy az igazság talaján állva. S Major (Neufeld) Jancsi, alias Avrahám ben Jichák bugyután érzelgős sírfelirata: „Művészetedért éltél / Annak martyrja lettél”. – Nem tévedett nagyot. csak akkor, amikor jó temetői szokás szerint elővéste a feliratban: 1934-19.. – Major János 2008-ban halt meg, csak öt éve. Kortársunk ő, akit egész életének hű társa, a halál itt is megtréfált.

Marosi Ernő fenti megnyitószövegének szerkesztett változata az Új Művészet 2013. áprilisi számában jelent meg.


Kölcsönző intézmények:
Budapesti Történeti Múzeum
Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet, Adattár
Petőfi Irodalmi Múzeum

Kölcsönző magánszemélyek: Major Borbála és Major Rebecca, Veres Júlia, valamint további magánszemélyek.

Főtámogató: Nemzeti Kulturális Alap

További támogatók:
Artpool Művészetkutató Központ
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
Erdély Miklós örökösei
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Sajtó- és Fotóarchívum

Előzetes sajtómegjelenés:
Balázs Kata: „A halottak élén – Major János világa” (Interjú Véri Dániellel, a kiállítás kurátorával) Műértő 3 (2013), 6.

A kiállítás facebook oldala:
https://www.facebook.com/pages/Major-János-világa/134718436701774

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

Megnyitó: 2024.07.10., 18:00
Helyszínek: MKE | Barcsay terem, Aula, Epreskert
Megtekinthető: 2024.07.11. – 08.31.

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

Képzőművész MA Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Védés: 2024.06.25. 10:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem és Aula
Megtekinthető: 2024.06.25 – 27.

Képzőművész MA Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Intermédia-művész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.06.18 – 20.

Intermédia-művész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Képgrafika Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető: 2024.06.11–13.

Képgrafika Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Tervezőgrafika Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető: 2024.06.04– 06.

Tervezőgrafika Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Festőművész Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető:
1. hét – 2024. május 21-23. 
2. hét – 2024. május 28-30. 

Festőművész Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Let Your Star Shine

Kiállítás Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulóján
Megnyitó: 2024.04.16. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem és Aula
Megtekinthető: 2024.04.17. – 05.03.

Let Your Star Shine

A Barcsay pályázat jutalmazottjainak kiállítása és díjátadási ünnepsége 

Megnyitó: 2024.02.19., 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.02.19–02.29.

A Barcsay pályázat jutalmazottjainak kiállítása és díjátadási ünnepsége 

A nagy zabálás

Megnyitó: 2024.01.30., 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.01.31. – 02.15.

A nagy zabálás

Álmainkban valóra válnak az álmaink

Egy utópisztikus képzőművészeti egyetem
Megnyitó: 2023.10.17., 18.00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2023.10.18. – 12.17.

Álmainkban valóra válnak az álmaink

BEST OF DIPLOMA 2023

Megnyitó: 2023.06.24., 18:00
Helyszín: MKE Főépület, Barcsay Terem és Aula
Megtekinthető: 2023.06.24. – 07.22.

BEST OF DIPLOMA 2023

Diplomakiállítások 2023

Helyszín: MKE főépület és Epreskert
Megtekinthető: 2023.05.12. – 06.20.

Diplomakiállítások 2023

AMADEUS Alkotói Ösztöndíj Pályázat 2023

Megnyitó: 2023.04.20., 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2023.04.14–20.

AMADEUS Alkotói Ösztöndíj Pályázat 2023

LIÁN 

Megnyitó: 2023.02.23., 18.00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2023.02.24. – 03.23. 

LIÁN 

Maradjon köztünk

Szemelvények Révész László László művészetpedagógiai tevékenységéből
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2022.10.08 – 12.17.

Maradjon köztünk

Mappa 150

Megnyitó: 2022.09.6., 18.00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2022.09.17-ig

Mappa 150

BEST OF DIPLOMA 2022

Megnyitó: 2022.06.25, 19:00
Helyszín: MKE Főépület, Barcsay Terem és Aula
Megtekinthető: 2022.06.24. – 07.22.

BEST OF DIPLOMA 2022

Diplomakiállítások 2022

Helyszín: MKE főépület és Epreskert
Megtekinthető: 2022.05.10. – 06.16.

Diplomakiállítások 2022

Kult-Tour

2022. 06. 03., 19:00 - 22:00
MKE épületei

Kult-Tour

A Peter és Irene Ludwig Alapítvány ösztöndíjpályázatának kiállítása

Megnyitó: 2022.04.22. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2022.04.25. – 05.22.

A Peter és Irene Ludwig Alapítvány ösztöndíjpályázatának kiállítása

A 2022. évi Fundamenta–Amadeus Alkotói Ösztöndíj Pályázat kiállítása

Megnyitó: 2022.03.31. 18:30
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2022.03.28. – 04.05.

A 2022. évi Fundamenta–Amadeus Alkotói Ösztöndíj Pályázat kiállítása

TÉRFOGLALÁSOK – A Régi Műcsarnok történetei

Megnyitó: 2022.02.22. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2022.02.22–19.

TÉRFOGLALÁSOK – A Régi Műcsarnok történetei

És mégis mozi a föld!

IMXXX – Intermédia retrospektív
Megtekinthető: 2021.12.15. – 2022.01.29.
Helyszín: MKE | Barcsay terem

És mégis mozi a föld!

Modellállítás: az emberi test képi konstrukciói

Megnyitó: 2021.10.06. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2021.10.07. – 12.04.

Modellállítás: az emberi test képi konstrukciói

XXII. Országos Tervezőgrafikai Biennále

Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető: 2020.10.22. – 11.17.

XXII. Országos Tervezőgrafikai Biennále

KÉSŐI ÜZENET Szabados Árpád (1944 – 2017) kiállítása

Online megnyitó
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2020.09.15. – 10.09.

KÉSŐI ÜZENET Szabados Árpád (1944 – 2017) kiállítása

TILTOTTAK MENEDÉKE

Művészek az Állami Bábszínház műhelyében
Megnyitó: 2020.02.13., 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2020.02.14. – 03.13.

TILTOTTAK MENEDÉKE

MECÉNÁSOK DICSÉRETE

Megnyitó: 2019.12.03. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2019. 12. 04. – 2020. 01. 24.

MECÉNÁSOK DICSÉRETE

HOMAGE TO THE PATRONS OF ART

Opening: 3 December 2019 6:00 PM
Location: HUFA, Barcsay Hall
On view: 04 December 2019 – 24 January 2020

HOMAGE TO THE PATRONS OF ART

12. Graphifest

Megnyitó: 2019.11.6. 19:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2019.11.07–23.

12. Graphifest

Első Budapesti Illusztrációs Fesztivál pályázati anyagának kiállítása, olasz illusztrátorok reprezentatív tárlata és a MATT Bauhaus tárlata

Megnyitó: 2019. október 11. 19:00
Helyszín: MKE
Megtekinthető: 2019.október 12- 30.

Első Budapesti Illusztrációs Fesztivál pályázati anyagának kiállítása, olasz illusztrátorok reprezentatív tárlata és a MATT Bauhaus tárlata

ÁTJÁRÓ / PASSAGEWAY

Megnyitó: 2019.09.10. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető:  2019.09.11. – 10.04.

ÁTJÁRÓ / PASSAGEWAY

Best of Diploma 2019

Megnyitó: 2019.07.02.,  18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető:  2019.07.03– 26.

Best of Diploma 2019

Diplomakiállítások és projektek 2019

Időpontok: 2019. május 13. és június 23. között

Diplomakiállítások és projektek 2019

LUDWIG 2019

Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2019. április 15-26.

LUDWIG 2019

140 SZEMESZTER

Megnyitó: 2019.02.12.,18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2019.02.13 – 03.14.

140 SZEMESZTER

Optimista kiállítás. / Optimistic Exhibition.

Megnyitó: 2018.12.14. 18.00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2018.12.15. – 2019.01.25.

Optimista kiállítás. / Optimistic Exhibition.

Klimó Károly: IDŐBEZÁRVA

Megnyitó: 2018. október 18., 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2018. október 19 - november 30.

Klimó Károly: IDŐBEZÁRVA

STÚDIÓ ’18 – SZALON

Megnyitó: 2018.09.13. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2018.09.14. – 10.05.

STÚDIÓ ’18 – SZALON

Best of Diploma 2018

Megnyitó: 2018. július 3., 17:00
Helyszín: MKE Főépület Barcsay Terem
Megtekinthető: 2018. július 4-27

Best of Diploma 2018

Diplomakiállítások és projektek 2018

Időpont: 2018. május 16. – június 24.
Helyszínek: Barcsay Terem, Aula, Epreskert

Diplomakiállítások és projektek 2018

FUNDAMENTA – AMADEUS 2018

Időpont: 2018.05.03. 18.30
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2018.04.30. – 05.10.

FUNDAMENTA – AMADEUS 2018

LUDWIG 2018

Peter és Irene Ludwig Alapítvány ösztöndíjpályázat kiállítása
A kiállítás nyitónapja: 2018 április 6.
A kiállítás zárónapja: 2018 április 18.

LUDWIG 2018

A FELEJTÉS EMLÉKEI – FOTÓ / MODELL 2

Megnyitó: 2018. február 15. 18h
Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető: 2018. március 25-ig

A FELEJTÉS EMLÉKEI – FOTÓ / MODELL 2

BARANYAY ANDRÁS (1938 ‒ 2016)

Megnyitó: 2017.12.14. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető:  2017.12.15. – 2018.01. 28.

BARANYAY ANDRÁS (1938 ‒ 2016)

NYOMHAGYÁS : NYOMTATÁS

MAURER DÓRA GRAFIKAI MUNKÁSSÁGA 1955–1980
Megnyitó: 2017. október 12., 18h
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2017. december 3-ig

NYOMHAGYÁS : NYOMTATÁS

KÖZÖS TÖRTÉNETÜNK

Hallgatói tettek a Képzőnek a Képzőről
Megnyitó: 2017.09.15. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető: 2017.09.16. ‒ 10.01.

KÖZÖS TÖRTÉNETÜNK

Best of Diploma 2017

Megnyitó: 2017. július 4., 19h
Helyszín: MKE Barcsay Terem és Aula
Megtekinthető: 2017. augusztus 20-ig

Best of Diploma 2017

Diplomakiállítások és projektek 2017

Időpont: 2017. május 16. – június 25.
Helyszínek: Barcsay Terem, Aula, Epreskert, Dávid tér, InGame, Horizont Galéria, Impostor Bár

Diplomakiállítások és projektek 2017

A FUNDAMENTA – AMADEUS alkotói ösztöndíjpályázat kiállítása

Megnyitó: 2017. április 25. (kedd), 18.30
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2017. április 26. ‒ május 5.

A FUNDAMENTA – AMADEUS alkotói ösztöndíjpályázat kiállítása

LUDWIG 2017

Megnyitó: 2017. márc. 31. 16h
Finisszázs és eredményhirdetés: 2017. ápr. 11. 17h
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2017. márc. 31. - ápr.11.

LUDWIG 2017

Graphics open²

Megnyitó: 2017. február 9. 18h
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2017. febr. 10. ­­­‒ márc.19.

Graphics open²

DLADLA100

Megnyitó: 2016. december 15., 18h.
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2016. december 16. – 2017. január 31.

DLADLA100

FORRADALOM ELŐTT

A Képzőművészeti Főiskola 1945‒1956 között
Megtekinthető: 2016.10.21. ‒ 12.04.
Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula

FORRADALOM ELŐTT

Best of Diploma 2016

A végzős hallgatók legszínvonalasabb diplomamunkáiból rendezett kiállítás 2016. július 5-től 26-ig látható a Barcsay Teremben és az Aulában.
Megnyitó: 2016. július 5-e, kedd 18.00

Best of Diploma 2016

Diplomakiállítások 2016

2016. május 17- június 26. MKE, Barcsay Terem + Aula

Diplomakiállítások 2016

FUNDAMENTA-AMADEUS

2016. április 22- május 6. MKE, Barcsay Terem

FUNDAMENTA-AMADEUS

FOTÓ / MODELL. Képek a természet és művészet között

Megnyitó: 2016. február 9. kedd 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2016. február 9–március 15.

FOTÓ / MODELL. Képek a természet és művészet között

U TURN

Megnyitó: 2016. 14., 19h.
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2016. január 14-26.

U TURN

Műteremsarok

Csók István festészete kortársaink tükrében
Megnyitó: 2015.11.16. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2015.11.16 – 12.15.

Műteremsarok

Möbion

Megnyitó: 2015.10.19. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2015.10.20–31.

Möbion

A XIX. ORSZÁGOS TERVEZŐGRAFIKAI BIENNÁLE BUDAPESTI TÁRLATA – 2015

Megnyitó: 2015.10.05. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2015.10.06–11.

A XIX. ORSZÁGOS TERVEZŐGRAFIKAI BIENNÁLE BUDAPESTI TÁRLATA – 2015

Paolina Brugnatelli Alapítvány festészeti díj 2015

A milánói Accademia di Belle Arti di Brera és a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös kiállítása.
Megnyitó: 2015. szept. 14. 18:00
Megtekinthető: 2015. szeptember 15–26.

Paolina Brugnatelli Alapítvány festészeti díj 2015

Best of diploma 2015

Megnyitó: 2015.07.07. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2015.07.08–25.

Best of diploma 2015

Diplomakiállítások 2015

A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése. Időpontok: 2015. május 19 - június 27.

Diplomakiállítások 2015

2015. évi Fundamenta – Amadeus Alkotói Ösztöndíj Pályázat

Időpont: 2015. május 4., 18.30
MKE, Barcsay terem
Megtekinthető: 2015. április 27 –május 8.

2015. évi Fundamenta – Amadeus Alkotói Ösztöndíj Pályázat

Ludwig pályázat 2015

Megnyitó és eredményhirdetés: 2015. márc. 12. 18h.
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2015. márc. 9-21.

Ludwig pályázat 2015

Rembrandt nyomában

Rézkarcolók a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1921-1929

Rembrandt nyomában

Bizonytalan terek / Spaces of Uncertanity

Megnyitó: 2014.12.04. 18.00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2014.12.05–13.

Bizonytalan terek / Spaces of Uncertanity

Parallelspuren / Párhuzamos nyomok

Megnyitó: 2014. okt. 20., 18h.
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető 2014. nov. 15-ig.

Parallelspuren / Párhuzamos nyomok

SVÁBY LAJOS

Megnyitó: 2014. szept. 12. 17h. Megtekinthető: 2014. okt. 11-ig

SVÁBY LAJOS

Best of Diploma 2014

Megnyitó: 2014. július 7., 18h. Megtekinthető: 2014. július 8-26.

Best of Diploma 2014

Diplomakiállítások 2014

A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése. Időpontok: 2014. május 19 - június 27.

Diplomakiállítások 2014

2014. évi Fundamenta – Amadeus Alkotói Ösztöndíj Pályázat

Időpont: 2014. május 5. (hétfő) 18.30
MKE, Barcsay terem
Megtekinthető: 2014. április 28 –május 10.

2014. évi Fundamenta – Amadeus Alkotói Ösztöndíj Pályázat

Ludwig Pályázat 2014

Helyszín: Barcsay-terem
Megtekinthető: 2014. április 11-től 16-ig.

Ludwig Pályázat 2014

Hitem hitele

egynapos kiállítással egybekötött koncert
2014. 03. 27. 18:30

Hitem hitele

A Művészi Grafika Születése

Olgyai Viktor és tanítványai a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
Megnyitó: 2014.03.10. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2014.03.10. – 04.05.

A Művészi Grafika Születése

Gender ecset III.

Válogatás a Festő Tanszék Munkáiból
Megnyitó: 2014. 02. 10. 18h
A kiállítás nyitva tartása meghosszabbítva: 2014. február 20.-ig

Gender ecset III.

Mucha és társai

Szecessziós plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Gyűjteményéből
A nagy sikerre való tekintettel a kiállítás nyitvatartását 2014. január 31-ig meghosszabítottuk...
Helyszín:MKE Barcsay terem

Mucha és társai

Prints / made in Leipzig

A Lipcsei Grafikai és Könyvművészeti Főiskola (HGB) 70 hallgatójának kiállítása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
Megnyitó: 2013. október 7. 18h.
Megtekinthető: 2013. október 8- 26.

Prints / made in Leipzig

Diplomakiállítások 2013

A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése. Időpontok: 2013. május 27 - június 21.

Diplomakiállítások 2013

Best of Diploma 2013

2013-as diplomamunkákból válogatott kiállítás
Megnyitó. 2013. július 9., 18.00
Megtekinthető: 2013. július 27-ig

Best of Diploma 2013

Best of Diploma 2012

Megnyitó: 2012. július 9. 18.00. Helyszín: MKE, Barcsay-terem, Aula.  Megtekinthető: 2012. július 10–július 25.

Best of Diploma 2012

„A halottak élén” – Major János világa

Megtekinthető: 2013.03.13. – 2013.04.13.

„A halottak élén” – Major János világa

Ludwig Pályázat 2013

Megtekinthető: 2013. február 18-tól 23-ig.
Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula.

Ludwig Pályázat 2013

A RAJZMŰVÉSZET MESTEREI 1896-1946

Megnyitó: 2012.12.13. 19:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2012.12.14. – 2013.02.09.

A RAJZMŰVÉSZET MESTEREI 1896-1946

141 ÉV - 141 KÉP

Egynapos festészeti kiállítás és vásár az összefogás jegyében. A kiállítás megtekinthető 2012. december 7-én 10h-tól 20h-ig. Megnyitó: 2012. december 7-én 17h-kor.

141 ÉV - 141 KÉP

ATÁDITÉL

Megnyitó: 2012. november 8-án 18 órakor Helyszín: Barcsay-terem Megtekinthető: 2012. december 1-ig

ATÁDITÉL

Halász András: Modellek és növendékek

Megnyitó: 2012. okt. 3. 18h. Helyszín: MKE, Barcsay Term. Megtekinthető: 2012. szept. 27- okt. 25.

Halász András: Modellek és növendékek

Diplomakiállítások 2012

A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése. Időpontok: 2012. május 21 - június 29.

Diplomakiállítások 2012

Graphics Open 2012

Megnyitó 2012. február 23. 17h
Helyszín: Barcsay-terem.
Megtekinthető: 2012. március 31-ig

Graphics Open 2012

Reformok évtizede

A Képzőművészeti Főiskola 1920-1932 között
Megnyitó: 2011. november 22-én 18 óra
Megtekinthető 2012. január 21-ig

Reformok évtizede

Román György: Betegségország vándora

Megnyitó: 2011. október 10-én 18 óra. Helyszín: MKE Barcsay terem. Megtekinthető: 2011. november 5-ig.

Román György: Betegségország vándora

Best of Diploma 2011

Válogatás a MKE 2011-es diplomamunkákból.
Megnyitó: 2011. július 6. 18.00
Megtekinthető: 2011. július 7–július 26.

Best of Diploma 2011

Diplomakiállítások 2011

A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése. Időpontok: 2011. május 17 - június 24.
A héten  az Intermédia Tanszék hallgatóinak diplomakiállítása látható!

Diplomakiállítások 2011

Amadeus-Fundamenta Alkotói Ösztöndíj Pályázat 2011/2012

Megnyitó / Eredményhírdetés: 20110 május 5. (csütörtök), 18:30
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2011. május 2- 7.

Amadeus-Fundamenta Alkotói Ösztöndíj Pályázat 2011/2012

Keresetlen csúf

Drezda-Budapest
Hochschule für Bildende Künste Dresden, Hans-Peter Adamski Klasse, Malerei
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Drozdik Orsolya Festő Osztálya

Keresetlen csúf

Horváth Gábor (1974 – 2008) festőművész emlékkiállítása

Megnyitó: 2011. március 4. 18 óra Megnyitja: Gaál József festőművész, egyetemi docens Helyszín: Barcsay-terem (MKE, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)
Megtekinthető: 2011. március 26-ig

Horváth Gábor (1974 – 2008) festőművész emlékkiállítása

Ludwig Pályázat 2011

A Kuratórium tagjai a kiemelkedően színvonalas pályázati anyagból Brückner János Özséb festő és Dér Adrienn grafikus hallgatóknak ítélte oda az ösztöndíjat.

Ludwig Pályázat 2011

Bús düledékeiden…

A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítás megtekinthetó 2011. január 3 - január 22-ig a nyitvatartási időben.

Bús düledékeiden…

Concepto Grosso

A Brnói Egyetem Művészeti Karának Intermédia szakos kiállítása / exhibition by the Intermedia Studio of Faculty of Fine Arts in Brno
Megnyitó / Opening: 2010. szeptember 28. Kedd, 17.00 / 28  September 2010, Thuesday 5 PM
 

Concepto Grosso

Best of Diploma 2010

Megnyitó: 2010. június 19. 17 óra. Helyszín: MKE Barcsay terem, Aula. Megtekinthető: 2010. június 19 – július 21.

Best of Diploma 2010

Diplomakiállítások 2010

A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése.
Időpontok: 2010. május 18 - június 17.

Diplomakiállítások 2010

Fundamenta / Amadeus alkotói ösztöndíj 2010/2011

A 2010. évi Amadeus pályázati kiállítás és a nyertesek névsora.

Fundamenta / Amadeus alkotói ösztöndíj 2010/2011

néma jelek / mute signs

Az (in)tolerancia kortárs megközelítései / Contemporary Approaches to (In)toleranceHelyszín: Barcsay teremMegnyitó: 2010. március 19. 18 óraMegtekinthető: 2010. március 20-tól április 16-ig

néma jelek / mute signs

Ludwig Pályázat 2010

A Kuratórium tagjai a kiemelkedően színvonalas pályázati anyagból Jagicza Patrícia Linda festő és Molnár Dóra Eszter  grafikus hallgatónak ítélte oda az ösztöndíjat.

Ludwig Pályázat 2010

Párhuzamok

Festmények a Vysoká Škola Výtvarných Umení, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóitól

Párhuzamok

Textus - Kontextus

A Magyar Képzőművészeti Egyetem legújabb kortárs, indiai kiállítása 2009. december 10-én, 18 órakor nyílik Textus - Kontextus címmel.

Textus - Kontextus

XVI. Országos Tervezőgrafikai Biennále - 2009

Megnyitó: 2009. november 9., 17:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető 2009. november 28-ig

XVI. Országos Tervezőgrafikai Biennále - 2009

Virágszirmok Madárszárnyak

Kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának tulajdonában lévő Meidzsi-korabeli japán fametszetekből és fametszetes könyvekből.

Virágszirmok Madárszárnyak

Best of Diploma a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Megnyitó: 2009. július 7. 19 óra. Helyszín: Barcsay terem. A tárlat július 7. és 24. között látogatható.

Best of Diploma a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Látványtervező Tanszék diplomakiállítása
2009. június 25. 18 óra

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Grafika Tanszék / Tervezőgrafika szakirány diplomakiállítása
2009. június 10-én, szerdán 18 órától

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Grafika Tanszék / Képgrafika szakirány diplomakiállítása
2009. június 4-én 18.00 órától

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Festő szakos diplomakiállítás II. csoport
2009. május 28. 18 óra

Tárlatvezetés a Barcsay teremben

Diplomakiállítások 2009

Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése.
Időpontok: május 9 - június 27

Diplomakiállítások 2009

Fundamenta / Amadeus ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ 2009/2010

Fundamenta / Amadeus ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ 2009/2010

Kortárs horvát rajz

Megnyitó: 2009. március 16, 19 óra. Helyszín: MKE. Megtekinthető: 2009. április 4-ig.

Kortárs horvát rajz

Ludwig Pályázat 2009

Megtekinthető: 2009. február 2-től 13-ig.

Ludwig Pályázat 2009

Vonalművészet

Kiállítás Varga Nándor Lajos rajzaiból és grafikai gyűjteményéből.
Megnyitó: 2008.12.09. 17:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2008.12.09. – 2009.01.20.

Vonalművészet

2. Intézményi Művészeti Diákköri Konferencia

Kiállítás megnyitó és a továbbjutott munkák kihirdetése 2008. nov. 24-én hétfőn 18 órakor. A kiállítás megtekinthető: 2008. nov. 28-ig hétköznap 10-18 óráig.

2. Intézményi Művészeti Diákköri Konferencia

Véletlen találkozások

A kiállítás megtekinthető
2008. október 17-ig.

Véletlen találkozások

Best of Diploma 2008

Válogatott Diploma Kiállítás.
Megnyitó: 2008. június 26-án 16 óra
Megtekinthető: 2008. június 26 - július 18.

Best of Diploma 2008

X. Fundamenta / Amadeus ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ és Képvásárlási Akció

A pályázat eredményhirdetésére és az azt követő állófogadásra 2008. május 9-én [pénteken] 18:30 órakor került sor.

X. Fundamenta / Amadeus ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ és Képvásárlási Akció

Diplomakiállítások 2008

Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése.
Időpontok: május 20 - június 20

Diplomakiállítások 2008

CSUTOROS SÁNDOR kiállítása

Megnyitó: 2008.03.20. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2008.03.21. – 04.18.

CSUTOROS SÁNDOR kiállítása

FINISSZÁZS

Szeretettel meghívjuk 2008. március 13-án 19 órakor a Láthatósági Viszonyok / Visibility Works című kiállítás és workshop-sorozat záróeseményére.

FINISSZÁZS

Marjolijn Dijkman

Geography is a Flavour. 2008. március 10 - 13.
Helyszín: MKE | Barcsay terem és Budapest különböző helyszínei.

Marjolijn Dijkman

SURPLUS

az interdiszciplináris művészeti és design stratégiák felülvizsgálata. Időpont: Február 22., péntek 17-20h.
Helyszín: MKE | Barcsay terem

SURPLUS

Láthatósági viszonyok / Visibility Works

Kiállítás és workshop-sorozat. 2008. 02. 21. - 2008. 03. 13.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem. A workshopokra legkésőbb 2008. február 18-ig lehet jelentkezni. (barcsay@mke.hu) A workshopok létszáma korlátozott. A munkanyelv angol.

Láthatósági viszonyok / Visibility Works

LUDWIG PÁLYÁZAT 2008

Megtekinthető: 2008. február 6-tól 13-ig.

LUDWIG PÁLYÁZAT 2008

Utódallamok

Művek a szovjet utódállamokból.
Megnyitó: 2008. január 10. 19.00.
Megtekinthető: 2008.01.10 - 2008 01.30.

Utódallamok

Ligeti Antal kiállítása

Megnyitó: 2007. november 8-án 18h.
A kiállítást megnyitja: Keserű Katalin.
A kiállítást megtekinthető: 2007. december 15-ig.
Helyszín: MKE

Ligeti Antal kiállítása

100 GRAFIKA - 100 KORTÁRS MŰVÉSZ

Megnyitó: 2007. október 3. 18.00h.
Megtekinthető: 2007. november 3-ig.
Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

100 GRAFIKA - 100 KORTÁRS MŰVÉSZ

Diplomakiállítások 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak kiállítása és diplomavédése.
Időpontok: május 15 - június 15

Diplomakiállítások 2007

AMADEUS Művészeti Alapítvány 2007/2008

Pályázati kiállítás 2007. április 28 - május 5. között.
Helyszín: MKE | Barcsay terem
A pályázat eredményhirdetésére és az azt követő állófogadásra 2007. május 2-án (szerdán)18 h.

AMADEUS Művészeti Alapítvány 2007/2008

VIGH TAMÁS

Megnyitó: 2007.03.20. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2007.03.21. – 04.21.

VIGH TAMÁS

LUDWIG PÁLYÁZAT 2007

Megtekinthető: 2007 február 19 - március 5

LUDWIG PÁLYÁZAT 2007

Black Snow & Paper / Fekete hó és Papír

An exhibition of seven artists from the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki / Kiállítás a Finn Képzőművészeti Egyetem (Helsinki) hét művészének munkáiból. Opening reception: 7-9 PM January 19 2007 / Megnyitó: 2007. január 19 19.00 - 21.00

Black Snow & Paper / Fekete hó és Papír

Elképzelések egy fiktív akadémiáról

Megnyitó: 2006. november 28-án, 19.00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
A kiállítás megtekinthető: 2007. január 10-ig.

Elképzelések egy fiktív akadémiáról

Megsejtett múltak / Intimations of the Past

Megnyitó: 2006. október 27-én, 19.00h
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2006. november 18-ig

Megsejtett múltak / Intimations of the Past

Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola

Megnyitó: 2006. szeptember 18-án, 18 óra.
Megtkinthető: 2006. október 20-ig

Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola

Best of Diploma 2006

Megnyitó: 2006.07.14. 18.00
Helyszín: MKE | Barcsay terem, Aula
Megtekinthető: 2006.07.15 – 08.12.

Best of Diploma 2006

Diplomakiállítások 2006

Végzősök kiállítása: 2006. május 16-tól június 24-ig

Diplomakiállítások 2006

Amadeus Alkotói Ösztöndíj pályázat kiállítása

Megtekinthető: 2006. május 2-6.között.
Eredményhírdetés, Caran d' Ache-Corwell Különdíj átadása és állófogadás: 2006. május 5. (péntek) 18.00 óra

Amadeus Alkotói Ösztöndíj pályázat kiállítása

Pátkai Ervin kiállítása

Pátkai Ervin kiállításának megnyitója
2006 március 20-án, 18 óra, a MKE, Barcsay Terme,
Megtekinthető: 2006 ápr. 22.-ig

Pátkai Ervin kiállítása

PIRANESI

válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának grafikai gyűjteményéből, valamint hallgatói reflexiók Piranesi műveire
Helyszín: MKE
Megnyitó: 2005. július 25. 18.00
A kiállítás megtekinthető: 2005. szeptember 18-ig

PIRANESI

Diplomakiállítások 2005

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2004/2005-es tanévben diplomázó hallgatóinak védése és kiállítása

Diplomakiállítások 2005

EREDETI MÁSOLAT

Balló Ede és 19. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után
Megnyitó: 2004. szept. 30. 18.00 óra
Megtekinthetõ: 2004. okt.1 - nov.20.

EREDETI MÁSOLAT

Amadeus Alkotói Ösztöndíj

Az ünnepélyes megnyitón kihírdetett pályázati eredmény...

Amadeus Alkotói Ösztöndíj

Diplomakiállítások 2003

Végzős hallgatók kiállítása. Megtekinthető: 2003.05.19 - 06.22

Diplomakiállítások 2003

Amadeus Alkotói Ösztöndíj

Amadeus Alkotói Ösztöndíjra jelentkezett pályázók csoportos kiállítása
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2003. márc. 13., 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2003. márc. 10- 15.

Amadeus Alkotói Ösztöndíj